Ako poisťovňa pomôže v prípade poškodenia dobrého mena na internete?

Pokiaľ klient na internete (napr. na Facebooku) nájde informácie, ktoré poškodzujú jeho identitu, asistenčná služba mu pomôže zamedziť prísun ďalších urážok tak, že pomôže nastaviť blokovanie konkrétneho užívateľa. Ďalej pomôže odstrániť už zverejnené urážlivé informácie zo serveru a ďalších vyhľadávačov. Zároveň mu v rámci právnej asistencie poradíme kroky k zamedzeniu vytvárania a ďalšiemu šíreniu ohovárania.