Ako George Moneyback funguje?

Výška odmeny za platbu kartou sa vo väčšine prípadov zobrazí nasledujúci deň po uskutočnení nákupu.

Suma všetkých uskutočnených platieb s využitím odmien v danom mesiaci sa pripíše začiatkom nasledujúceho mesiaca (najneskôr do 10. dňa) na účet, ku ktorému je karta vydaná.

Odmena sa počíta z transakcií, ktoré boli zaúčtované, nie sú v stave „rezervácia“.

Pre získanie odmeny pri časovo obmedzených ponukách je však rozhodujúci dátum platby.

Ak tovar vrátite, nemáte nárok na odmenu zo svojho nákupu a v George Moneybacku uvidíte storno.