Ako funguje SMS notifikácia k platobnej karte?

Služba funguje na princípe zasielania SMS správ pri platbe kartou alebo výbere z bankomatu.

Cieľom služby je informovať držiteľa karty o platbách a výberoch vykonaných prostredníctvom len jeho karty a tak poskytovať klientovi kontrolu nad transakciami vykonaných platobnou kartou.

SMS správa neposkytuje informáciu o disponibilnom zostatku na účte a ani o poplatkoch, ani ak sú vyššie ako definovaný limit.

Služba je určená pre držiteľov služobných kariet, ktorí nemajú k účtu prístup cez elektronické služby.