Aké pripoistenia v ŽIVOTe si môže dojednať dospelá osoba?

Dospelá osoba si môže zriadiť k poisteniu ŽIVOT poistenia trvalé následky úrazu, smrť úrazom, závažné ochorenia, zlomeniny, invalidita nad 40 % alebo 70 % ako následok úrazu alebo choroby, čas nevyhnutného liečenia po úraze, poistenie všetkých detí na trvalé následky a hospitalizácia z choroby alebo úrazu. Pripoistenie Asistenčné služby je automaticky zahrnuté pre všetky nové zmluvy. Príspevok na dentálnu hygienu 250 eur ako benefit k pripoisteniu závažných ochorení dospelého s minimálnou poistnou sumou 15 000 eur.