Aké pripoistenia sú k životnému poisteniu?

Pri poistnom produkte ŽIVOT je:

Základné poistné krytie

  • pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin
  • dožitie sa konca poistnej doby

Voliteľné pripoistenia

  • hospitalizácia z úrazu
  • hospitalizácia z choroby
  • závažné ochorenia dospelého
  • závažné ochorenia dieťaťa
  • zlomeniny
  • trvalé následky úrazu
  • smrť úrazom
  • smrť úrazom PLUS