Aké je mininimálne poistné pri bežne platenom poistení ŽIVOT?

Minimálna suma poistného je 20 eur mesačne.