Aká suma prevodu bude pripísaná na účet príjemcu, ak zvolím platobnú podmienku SHA (SHARE)?

Poplatky našej banky hradíte vy a tieto poplatky budú zúčtované na ťarchu vášho účtu. V prospech príjemcu odošle naša banka prevod v plnej výške. Poplatky ostatných bánk, zúčastnených na vykonaní prevodu, budú hradené príjemcom a tieto poplatky budú zúčtované na ťarchu sumy prevodu. Príjemca obdrží sumu prevodu zníženú o poplatky ostatných bánk zúčastnených na vykonaní prevodu.