Dlhopisy

Výhodný pomer risk a zisk:

 • dlhodobá a strednodobá investícia

Špecifiká dlhopisov

Štátne dlhopisy:

 • vysoko likvidné cenné papiere emitované štátom,
 • ponúkajú  výnos s nižšou mierou rizika,
 • sú obchodovateľné na kapitálovom trhu,
 • slúžia na dlhodobé investície.

Podnikové dlhopisy:

 • cenné papiere emitované podnikateľským subjektom,
 • rizikovejšia investícia ako štátne dlhopisy,
 • menej likvidné ako štátne dlhopisy,
 • sú obchodovateľné na kapitálovom trhu,
 • slúžia na strednodobé a dlhodobé investície.

Kryté dlhopisy:

 • emituje banka,
 • kryté sú pohľadávkami z hypotekárnych úverov,
 • sú obchodovateľné na kapitálovom trhu,
 • slúžia na dlhodobé investície,
 • obchodujete vo všetkých hlavných svetových alebo regionálnych menách/verejných a organizovaných trhoch,
 • obstaráme pre vás domáce aj zahraničné dlhopisy,
 • pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.