Osobitné investičné príležitosti

Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujíma:
Všetko
Počet nájdených produktov:

Akcie

Zhodnoťte svoj kapitál, či dividenty s vyššou mierou rizika

 • vyššia miera rizika
 • možnosť kapitálového aj dividendového zhodnotenia
 • strednodobá a dlhodobá investícia
Viac informácií

Dlhopisy a hypotekárne záložné listy

S nami máte výhodný pomer risku a zisku s dlhodou a strednodobou investíciou

 • dlhodobá a strednodobá investícia
Viac informácií

Štátne pokladničné poukážky - Treasury Bills

Investujte s istotou. Spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov s garanciou štátu

 • spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov
 • garancia štátom
 • riziko štátu
Viac informácií

Okamžitá menová konverzia - FX Spot

Dohodnete si individuálny výmenný kurz a máte možnosť objednávky na vami požadovaný výmenný kurz

 • máte nepretržitý prehľad o vývoji kurzu
 • devízové poradenstvo
 • možnosť objednávky na vami požadovaný výmenný kurz
Viac informácií

Menový swap – FX Swap

Kombinujte spotovú a termínovanú menovú konverziu a zabezpečte sa proti nežiaducemu pohybu kurzu

 • lacnejšie využívate vlastné zdroje
 • zabezpečíte sa proti nežiaducemu pohybu kurzu
Viac informácií

Menová opcia – FX option

Dáme vám právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze čím obmedzujete kurzovú stratu

 • právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze
 • obmedzujete kurzovú stratu
 • aj exotické menové páry
Viac informácií

Termínová menová konverzia - FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz dnes a záväzky splácate v budúcnosti

 • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
 • presná projekcia vášho budúceho Cash Flow
 • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb
Viac informácií

Štruktúrovaný depozit šitý na mieru

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte v mene, aká len vám vyhovuje

 • výrazne vyššie zhodnotenie vkladov
 • štrukturovaný depozit šitý na mieru
 • prispôsobte si produkt závislosti od meny, kurzu či vašich potrieb
Viac informácií

Krátkodobý termínovaný vklad - KTV

Vaše finančné prostiedky zhodnotíte cez krátkodobý termínovaný vklad

 • vybavíte cez telefón
 • dohodneme vám individuálnu úrokovú sadzbu
 • termín viazanosti nastavíme podľa vašich potrieb
Viac informácií