Kedy prídu príjemcovi peniaze?

Ak je príjemca platby klientom Slovenskej sporiteľne platba by sa mala zrealizovať do 1 hodiny od jej prijatia.
Ak príjemca platby nie je klientom Slovenskej sporiteľne platba by mala byť zrealizovaná do 48 hodín od jej prijatia.