Kde nájdem preddefinované platby v aplikácií?

Nájdete ich v časti Nová platba → Názov alebo účet → Preddefinované