Poistenie zakúpeného tovaru

 

 • tovar je poistený prvých 10 dní od kúpy pre prípad zničenia, poškodenia alebo krádeže
 • službu máte aktivovanú automaticky
 • platí pre držiteľov kreditných kariet Štedrá karta, VISA Classic a VISA Gold

Výhody poistenia

 • tovar, ktorý zaplatíte kreditnou kartou máte prvých 10 dní od zaplatenia poistený proti finančnej strate spôsobenej jeho mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti jeho krádeži
 • poistenie pokryje náklady na opravu poškodenia tovaru a na náhradu škody v prípade zničenia alebo krádeže
 • služba platí pre vás automaticky, nie je potrebné tovar nikde registrovať
 • bez vašej spoluúčasti
 • pre držiteľov kreditných kariet Štedrá karta, VISA Classic embosovaná, VISA Classic elektronická, VISA Gold embosovaná a VISA Gold elektronická
 • maximálna poistná suma na jeden rok je pre karty VISA Classic a Štedrú kartu 1 000 eur a pre karty VISA Gold 2 500 eur
 • poistenie platí pre produkty kúpené na Slovensku v kamenných predajniach aj cez internet

Poistené nie sú

 • umelecké diela, cenné papiere, drahé kovy,
 • potraviny, tabak,
 • pohonné hmoty, stavebniny,
 • lieky, optické pomôcky, lekárske prístroje a zariadenia,
 • príslušenstvo áut, lodí,
 • ručne vyrobené výrobky a výrobky vyrobené na zákazku,
 • tovar kúpený za účelom ďalšieho predaja,
 • tovar kúpený za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti (napr. multifunkčné kopírovacie stroje).