SMS kľúč

Bezpečnostný predmet určený na podpis transakcií

  • zasielame aj na zahraničné telefónne čísla

Zmeny v Georgeovi

Použitie SMS kľúča

  • Overovací 4-miestny alebo 10-miestny kód, v závislosti od výšky sumy potvrdzovanej transakcie, (4-miestny do 1 000 eur; 10-miestny nad 1 000 eur) bude doručený formou SMS.
  • Platí päť minút od vygenerovania.
  • Po zadaní kódu systém overí jeho správnosť a oznámi vám stav spracovania vášho príkazu.
  • Ak zadáte nesprávny kód, systém ponúka možnosť opakovaného generovania kódu.
  • Pri zadaní troch nesprávnych kódov bude z bezpečnostných dôvodov overovanie na istú dobu zastavené.
  • SMS kľúč využijete pri službách elektronického bankovníctva – Internetbanking George, Databanking, Sporopay a Klientske centrum,
  • Kombináciu SMS kľúč a ePIN využijete pri platbe kartou v internetových obchodoch.

Súvisiace produkty