Vy nám dajte kontakt. My vám dáme iPhone

Doplňte alebo aktualizujte si v klientskom profile v Internetbankingu e-mailovú adresu a hrajte 3x o iPhone 6:

  • budete informovaný o dôležitých informáciách a o novinkách,
  • pomôžete šetriť životné prostredie vďaka elektronickej komunikácii.
Štatút súťaže PDF (241 KB)