Vy nám dajte kontakt. My vám dáme iPhone

Doplňte alebo aktualizujte si v klientskom profile v Internetbankingu e-mailovú adresu a hrajte 3x o iPhone 6!

  • Budete informovaný o dôležitých informáciách a o novinkách
  • Pomôžete šetriť životné prostredie vďaka elektronickej komunikácii
Štatút súťaže PDF (233 KB)