V priestoroch
Starej tržnice
narástlo interaktívne
umelecké dielo
V priestoroch Starej tržnice narástlo interaktívne umelecké dielo

Priestorová inštalácia TAPE

Fotogaléria