Investícia, ktorá pomáha bývať tým najzraniteľnejším
Investícia, ktorá pomáha bývať tým najzraniteľnejším

Ako zodpovedný leader sme pripravili prvú emisiu sociálnych dlhopisov pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK.

Ako zodpovedný leader sme pripravili prvú emisiu sociálnych dlhopisov pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK.


„Cieľom je prostredníctvom dlhopisov podporiť financovanie projektu Dostupný Domov, určený pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov. Vďaka projektu našlo svoj domov už 44 ľudských osudov.”

„Cieľom je prostredníctvom dlhopisov podporiť financovanie projektu Dostupný Domov, určený pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov. Vďaka projektu našlo svoj domov už 44 ľudských osudov.”

Spoločnosť vznikla ako  spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding (SIH).

Jej cieľom je hľadať dlhodobo udržateľný model dostupného nájomného bývania pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny.

Dostupný Domov nadväzuje partnerstvá s neziskovými organizáciami a mestami vo všetkých regiónoch na Slovensku a v spolupráci s nimi poskytuje pre znevýhodnené a zraniteľné obyvateľstvo nájomné bývanie za nižšiu cenu ako je trhové nájomné.

Spoločnosť vznikla ako  spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding (SIH).

Jej cieľom je hľadať dlhodobo udržateľný model dostupného nájomného bývania pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny.

Dostupný Domov nadväzuje partnerstvá s neziskovými organizáciami a mestami vo všetkých regiónoch na Slovensku a v spolupráci s nimi poskytuje pre znevýhodnené a zraniteľné obyvateľstvo nájomné bývanie za nižšiu cenu ako je trhové nájomné.

Parametre sociálneho dlhopisu

 • Názov: Sociálny Dlhopis SFSK 2031 I,
 • Emitent: Social Financing SK, s. r. o.,
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
 • Minimálna investícia: 1 ks,
 • ISIN: SK4000019410,
 • Objem emisie: do 10 000 000 €,
 • Splatnosť: 10 rokov – 30. júla 2031,
 • Kupón: 
  • 0,15 % p. a. počas prvých ôsmich (8) rokov vo výške (Výnosové obdobie od 30. júla 2021 do 30. júla 2029),
  • 1,40 % p. a. počas deviateho (9) a desiateho roka (10) (Výnosové obdobie od 30. júla 2029 do 30. júla 2031).
 • Poplatky: bez poplatkov,
 • Emisný kurz: 100,00 %,
 • Obdobie predaja: 30. júna 2021 – 29. júla 2021 (celý deň, pokiaľ nebude ukončené skôr),
 • Dátum emisie: 30. júla 2021.

Ľudské príbehy, ktorým sme už pomohli

Matka s dcérou a synom (novorodencom)

Matka s dvoma synmi

Ľudské príbehy, ktorým sme už pomohli

Matka s dcérou a synom (novorodencom)

Matka s dvoma synmi