Investícia, ktorá pomáha bývať tým najzraniteľnejším
Investícia, ktorá pomáha bývať tým najzraniteľnejším

Ako zodpovedný leader sme pripravili prvú emisiu sociálnych dlhopisov pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK.


„Cieľom je prostredníctvom dlhopisov podporiť financovanie projektu Dostupný Domov, určený pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov. Vďaka projektu našlo svoj domov už 44 ľudských osudov.”

Parametre sociálneho dlhopisu

Ľudské príbehy, ktorým sme už pomohli

Ľudské príbehy, ktorým sme už pomohli