Aj tie najsilnejšie mamy
potrebujú našu pomoc


Pomôžme im na ceste k lepšej budúcnosti


Aj tie najsilnejšie mamy
potrebujú našu pomoc


Pomôžme im na ceste k lepšej budúcnosti

Ďakujeme všetkým mamám za to, že sú také silné.
Niektoré však potrebujú našu pomoc.

Naše ďakujem a podpora patrí všetkým mamám bez rozdielu: slovenským, rómskym, ukrajinským, ale aj náhradným, mamám samoživiteľkám, mamám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, či mamám, ktoré bojujú so závažným ochorením – svojím alebo svojho dieťaťa.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prerozdelí organizáciám dar vo výške 20 000 eur.

Podporte organizáciu, ktorá bude aj vďaka vám pomáhať ešte viac.