Aj tie najsilnejšie mamy
potrebujú našu pomoc


Pomôžme im na ceste k lepšej budúcnosti


Aj tie najsilnejšie mamy
potrebujú našu pomoc


Pomôžme im na ceste k lepšej budúcnosti

Ďakujeme všetkým mamám za to, že sú také silné.
Niektoré však potrebujú našu pomoc.

Naše ďakujem a podpora patrí všetkým mamám bez rozdielu: slovenským, rómskym, ukrajinským, ale aj náhradným, mamám samoživiteľkám, mamám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, či mamám, ktoré bojujú so závažným ochorením – svojím alebo svojho dieťaťa.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prerozdelí organizáciám dar vo výške 20 000 eur.

Podporte organizáciu, ktorá bude aj vďaka vám pomáhať ešte viac. 

Občianske združenie Návrat pomáha opusteným deťom z detských domovov vrátiť sa do náhradných rodín a poskytuje pomoc rodinám v ohrození.

Program Omama sa zameriava na rodiny z vylúčených komunít. Rómskym deťom umožňuje od narodenia získať zručnosti potrebné pri nástupe do školy.

Dobrý Anjel pomáha mamám, ktoré sa liečia z onkologického ochorenia či zo sklerózy multiplex. Podporuje aj tie, ktoré sa obetavo starajú o svoje ťažko choré deti.

Prešovské združenie MyMamy sa venuje ženám, ktoré zažívajú násilie, a ich deťom. Pomocnú ruku aktuálne podávajú aj odídenkyniam a deťom z Ukrajiny.

Jeden rodič ako prvá nezisková organizácia podporuje rodiny, v ktorých sa o deti stará iba jeden rodič. Až 90 percent osamelých rodičov sú práve ženy – matky.

Podporte organizáciu, ktorá bude aj vďaka vám pomáhať ešte viac.

Ďakujeme za každý príspevok.