Staňte sa naším klientom za 5 minút


Otvorte si účet cez apku George a bankujte 12 mesiacov bez poplatku

Staňte sa naším klientom za 5 minút


Otvorte si účet cez apku George a bankujte 12 mesiacov bez poplatku

Čo je vlastne biometria?

Na základe biometrických údajov vás dokážeme jednoznačne a nezameniteľne identifikovať. Biometrickým údajom môže byť napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane alebo v našom prípade vyobrazenia tváre.

Najčastejšie otázky

Z občianskeho preukazu overíme vašu totožnosť a fotografiu na doklade porovnávame so selfie, s databázou Ministerstva vnútra SR a aj s výsledkami testu pohybu očí.

Vaše biometrické údaje použijeme iba na overenie vašej totožnosti. Najneskôr do 12 hodín ich automaticky vymažeme.

Pohyb bodky je náhodný a neopakuje sa. Pri každom jej zastavení systém urobí fotografiu, ktorou si potvrdíme, že pri telefóne ste naozaj vy a nie nahraté video prípadne naprogramovaný robot.