Sochám zima neublíži,
ľuďom bez domova áno

Sochám zima neublíži,
ľuďom bez domova áno