Elektronické výpisy pre úvery

Kde nájdem elektronický výpis k svojmu úveru na bývanie, hypotéke alebo spotrebnému úveru?

V Georgeovi si vyberte svoj úverový produkt a v ponuke naľavo kliknite na Výpisy. Banka vystavuje k úverom  štandardne ročné výpisy a prístupné sú už krátko po skončení kalendárneho roka, začiatkom januára nasledujúceho roka.

Viete si tu skontrolovať nastavenie spôsobu zasielania výpisu, stiahnuť si ho do počítača a prípadne aj nastaviť zasielanie výpisov e-mailom.

Ako si môžem nastaviť zasielanie výpisov aj na e-mail?

Najprv si cez nastavenia v Profile v možnosti Kontaktné údaje skontrolujte, doplňte alebo upravte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať výpisy.

Následne si zo zoznamu produktov vyberte svoj úver, v ponuke naľavo kliknite na Výpisy a cez ikonku ceruzky vyberte možnosť George a e-mail a uložte si nové nastavenie.

Nové nastavenie potvrdíte pomocou SMS kľúča – teda spôsobom, ktorý používate aj pri potvrdzovaní platieb. Výsledok je nastavenie výpisov do Georga aj e-mailom.