Začnite investovať teraz
bez vstupných poplatkov


Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov a získajte:

  • 100 % zľavu zo vstupného poplatku
  • poradenstvo v oblasti investovania
  • ponuka platí do 19. 5. 2019

Začnite investovať teraz bez vstupných poplatkov

  • 100 % zľavu zo vstupného poplatku
  • poradenstvo v oblasti investovania
  • ponuka platí do 19. 5. 2019

Prečo sa oplatí investovať práve teraz?

100 % zľava z poplatku


Investovanie teraz nebrzdia žiadne vstupné poplatky. Znížili sme ich na nulu.

Zaujímavý výnos


Investovaním sa peniaze dostávajú do pohybu, neostávajú ležať na účte. Vaše úspory tak môžu rásť. 

Peniaze vždy k dispozícii


Podielové fondy si môžete nechať vyplatiť v prípade potreby. Investícia nie je časovo viazaná.

V našich pobočkách vám poradí tím odborných poradcov a spoločne sa pozrieme na to, ktorý fond je pre vás ten najvhodnejší.

Ak ešte nemáte s investovaním skúsenosti, môžete začať aj s menšou sumou – už od 500 EUR. Naši poradcovia vám všetko o investovaní vysvetlia a pomôžu vo výbere najvhodnejšieho podielového fondu práve pre vás.

Ktorý fond je pre vás ten pravý?

Vybrať si môžete zo širokej ponuky podielových fondov od konzervatívnych, určených pre menej skúsených alebo začínajucich investorov s nižšou mierou rizika, až po dynamické fondy, ktoré sú určené tým, ktorí už s investovaním majú skúsenosti a sú ochotní zniesť vyššie riziko s cieľom dosiahnuť vyšší výnos.

Upozornenie:

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.