Otázky a odpovede
k aktuálnej situácii

Klientom pomáhame, informujeme. Tých, ktorí nám dali svoj e-mail, kontaktujeme aj touto cestou. K dispozícii je naše Klientske centrum (0850 111 888). 

Klientov prosíme, aby čítali naše informácie a prípadnú špecifickú situáciu s nami konzultovali (k dispozícii sme aj na info@slsp.sk).

Jedným z odporúčaní, ako zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu je ohľaduplnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o návštevu miest so zvýšenou koncentráciou ľudí. Preto odkazujeme na bezpečné bankovanie elektronicky či bezkontaktne.

Užitočné informácie nájdete aj na týchto stránkach:

Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s aktuálnou situáciou

Odklad splátok – LEX KORONA

Končí mi odklad splátok. Ako ďalej? 

Našim klientom posielame vždy dva týždne predtým, ako im skončí odklad, informáciu o blížiacom sa termíne prvej splátky. V prípade, že úver splácajú inkasom z účtu v našej banke, nemusia nič robiť, splátka sa zrealizuje automaticky. Ak úver splácajú prevodom z inej banky, je potrebné, aby si opäť nastavili prevodný príkaz v novej výške splátky po uplynutí odkladu. 

Novú výšku splátky sme vám poslali v oznámení o povolení odkladu vášho úveru, nájdete ju v úložisku dokumentov v Georgeovi, prípadne v liste alebo emaile od banky, ak ste o odklad žiadali inak ako digitálne.

Úver sa aj počas odkladu splátok úročil. Znamená to, že vaša nová splátka úveru v sebe už zohľadňuje nielen jednotlivé splátky za odložené obdobie, ale aj úroky za tento čas, ktoré tiež neboli uhrádzané. Orientačnú výšku je možné vypočítať aj vďaka našej kalkulačke. Presnú splátku nájdete v oznámení o povolení odkladu v úložisku dokumentov v Georgeovi.

Ak ste žiadali o odklad splátok, splatnosť úveru sme v štandardných prípadoch posunuli o čas trvania odkladu. Vďaka tomu bude dopad na vašu novú splátku minimálny.

O odklad splátok podľa zákona tzv. LEX KORONA je možné požiadať iba jedenkrát. Ľudia, ktorí doteraz o odklad splátok v zmysle tohto zákona nepožiadali, tak môžu urobiť stále, pokiaľ neskončí mimoriadna situácia na Slovensku alebo sa neukončí platnosť zákona LEX KORONA. Najjednoduchšie je to online cez Georgea. Klientom však odporúčame, aby o odklad žiadali iba v nevyhnutnom prípade. Viac detailov nájdete na webstránke v sekcii úverová pomoc alebo tiež v rámci informácii o odklade splátok

Domácnosti, ktorým sa nezlepšil príjem a očakávajú, že po skončení odkladu splátok nebudú vládať znova splácať, by mali banku kontaktovať čo najskôr, ešte predtým, ako sa dostanú do omeškania. Slovenská sporiteľňa má pre nich individuálne riešenie, vďaka ktorému budú platiť iba 25 % z novej splátky úveru a to na obdobie troch až šiestich mesiacov. Je to pre nich cesta, ako sa postupne vrátiť do normálu a neskôr začať riadne splácať.

O toto riešenie by mali klienti žiadať iba v mimoriadnom prípade, teda ak po skončenom odklade splátok naozaj nemajú dostatok peňazí na splácanie úveru. Dočasné zníženie splátok totiž celkovú cenu úveru navýši. O toto riešenie je možné požiadať v ktorejkoľvek pobočke banky, potrebné je aby okrem dlžníka prišiel aj spoludlžník (všetci spoludlžníci). Zatiaľ čo pri odklade splátok v zmysle LEX KORONA boli uvoľnené niektoré povinné zákonné postupy a odklady bolo možné robiť aj nadiaľku, pri znížení splátok úveru v rámci ťažkej životnej situácie je už potrebné dodržať štandardné legislatívne požiadavky, ako je napríklad účasť všetkých spoludlžníkov. Dôvodom je aj to, že v tomto prípade už nejde iba o podanie žiadosti, ale priamo o podpísanie návrhu dodatku k zmluve o úvere. Preto je potrebné, aby prišli všetci spoludlžníci naraz. Banka túto situáciu individuálne posúdi, a pošle odpoveď, teda schválenie alebo neschválenie zníženia splátky v priebehu niekoľkých dní. Odklad splátok aj zníženie splátok banka spracuje bez akéhokoľvek poplatku.

Ak má klient úver poistený a požiada po skončení odkladu o zníženie splátky na štvrtinu, v oznámenej splátke je zahrnuté aj poistenie, úver tak ostáva poistený.

Pokiaľ klient po skončení odkladu splátok nevie splácať úver a požiada o zníženie splátky, táto informácia podľa platnej legislatívy musí ísť do úverového registra a v budúcnosti môže znížiť dostupnosť ďalšieho úveru, preto by si mal tento krok klient dôkladne zvážiť. V každom prípade bude takáto negatívna informácia vnímaná miernejšie ako neplatenie úveru. Faktom ale je, že takto sú ľudia chránení pred nezdravým zadlžovaním.

Odklad splátok má vplyv na príznak zlyhania, zhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a v úverovom registri sa vykazuje ako negatívna informácia.

Ďalšie otázky o odkladoch splátok podľa LEX KORONA 

Klient musí splniť podmienky špecifikované v zákone, teda nesmie mať omeškanie viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti. Nesmie mať v omeškaní alebo zlyhané ani iné svoje úvery. Odklad splátok bude možný až na 9 mesiacov. Ak klient nesplní podmienky LEX KORONA, stále bude mať možnosť dohodnúť sa s bankou na riešení situácie tak, ako to bolo v minulosti.

Zákon hovorí o odklade – nemusíte teda splácať nič – istinu ani úroky. Je potrebné splácať len poplatky za poistenie, ak ho máte uzavreté, aby vám počas odkladu nezaniklo. My v Slovenskej sporiteľni však ponúkame možnosť si splátky aj znížiť.

Žiadosť v zmysle zákona môžete podať od 9. 4. 2020 až do konca trvania pandémie. Najjednoduchšie tak môžete urobiť online na https://www.slsp.sk/uverovapomoc.
Po kliknutí na podanie žiadosti online vás stránka presmeruje do Georgea, v ktorom svoju žiadosť dokončíte.

Odporúčame vám dobre si zvážiť, kedy požiadať o odklad splátok. Momentálne je ťažké odhadnúť, ako dlho bude pandémia trvať, a rovnako ťažko odhadnúť, ako dlho budú trvať ekonomické problémy Slovenska. Žiadosť o odklad splátok môžete v zmysle zákona podať len raz.  Ak oň požiadate o hneď teraz, v budúcnosti už oň na základe tohto nového zákona nebudete môcť požiadať. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad vtedy, keď sa vaša finančná situácia výrazne zhorší a keď už nebudete mať žiadne rezervy a možnosti ako svoj úver riadne splácať.

Ak meškáte so splátkou na viac ako 30 dní na aktuálnom úvere, nemôžete získať odklad splátok zo zákona. V tomto prípade požiadajte o zníženie splátok (reštrukturalizáciu). Požiadať o ne môžete v ktorejkoľvek našej pobočke.

Pri odklade splátky sa doba splatnosti automaticky predĺži o dobu trvania odkladu. Výsledná splátka po uplynutí odkladu bude mierne vyššia, pretože sa do nej premietnu aj úroky za dobu trvania odkladu.

Odklad splátok si môžete nastaviť na jeden až deväť mesiacov, podľa toho, ako vám to vyhovuje. Nezabudnite však, že o odklad je možné požiadať len raz, preto výber doby odkladu dobre zvážte. Ak by ste napríklad  požiadali o odklad na tri mesiace a po ich uplynutí zistíte, že by ste odklad ešte potrebovali predĺžiť, ďalšiu žiadosť už nebudete môcť podať.

Počas doby trvania odkladu nesplácate istinu ani úroky. Jediné, čo splácate naďalej, je poplatok za poistenie. Ak by ste ho prestali splácať, poistenie by zaniklo. Po uplynutí odkladu bude výsledná splátka úveru mierne vyššia, nakoľko sa do nej rozpočítajú úroky za obdobie trvania odkladu. Primerane k tomu sa mierne zvýši aj výška poplatku za poistenie o, ktorá sa počíta z výšky mesačnej splátky.

Ak spĺňate podmienky pre vznik poistnej udalosti, určite najskôr požiadajte o poistné plnenie. Ak spĺňate podmienky poistenia, poisťovňa za vás bude uhrádzať mesačnú splátku až 12 mesiacov a ak aj po uplynutí tejto lehoty bude pandémia trvať, budete stále môcť požiadať o odklad.

Ak ste poistený na riziká akými sú strata zamestnanania alebo pracovná neschopnosť, poisťovňa hradí po splnení podmienok celú úverovú splátku vo výške, ako bola pred odkladom.

Týka sa spotrebných úverov a úverov na bývanie, teda úverov, ktoré majú splátkový kalendár.

Tieto úvery nemajú splátkové kalendáre, takže ich sa odklad netýka. V prípade povoleného prečerpania sa dlh automaticky znižuje každou platbou, ktorá vám príde na účet, a tiet o peniaze môžete kedykoľvek opäť čerpať až kým nevyčerpáte celý limit prečerpania. V prípade kreditných kariet je potrebné mesačne uhradiť aspoň minimálnu splátku. Jej výška pre karty VISA Classic a VISA Gold je 5 % z dlžnej sumy (minimálne 15 eur) a pre Štedrú kartu je 15 – 150 eur v závislosti od schváleného úverového rámca vašej karty. Informácie o výške minimálnej splátky nájdete v Zverejnení ku kreditným kartám.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu určite odporúčame rýchlu a bezpečnú elektronickú formu. Stačí ak na stránke https://www.slsp.sk/uverovapomoc kliknete na požiadanie o odklad online. Následne vás automaticky presmerujeme do Georgea, v ktorom svoju žiadosť dokončíte.

Samozrejme, žiadosť môžete podať aj osobne v pobočke či telefonicky na linke Klientskeho centra. 

Ak ju však podáte elektronicky cez Georgea, nebudete musieť nikam chodiť ani nič vypisovať. Navyše spracovanie žiadostí podaných cez Georgea je automatické vďaka čomu ho vybavíte rýchlo a jednoducho.

 

V zmysle legislatívy sú banky povinné žiadosti spracovať najneskôr do 30 dní od podania. Robíme však všetko pre to, aby to trvalo čo najmenej, výsledný čas bude záležať od množstva žiadostí. Predpokladáme, že hlavne pri žiadostiach podaných elektronicky cez Georgea to bude otázka niekoľko dní, pretože ich spracovanie bude do značnej miery automatizované a budeme ich vedieť spracovať rýchlejšie ako žiadosti podané iným spôsobom.

Podmienkou získania odkladu je, aby ste V ČASE PODANIA ŽIADOSTI neboli v omeškaní so splátkou viac ako 30 dní, samotný dátum splátky je druhoradý. Čiže ak máte dátum splátky napr. 10. apríla a splátku ste neuhradili, o odklad splátok môže požiadať až do 9. mája. Nezaplatená splátka sa bude pokladať už za odloženú, čiže ak požiadate napr. o 6-mesačný odklad, tak bude mať odložené splátky za mesiace apríl až september. Pri tomto odklade splátok nebudete platiť žiadne ani poplatky ani úroky z omeškania. Samozrejme počas trvania odkladu sa budú počítať riadne úroky podľa vašej platnej úrokovej sadzby a tieto sa po uplynutí odkladu rozpočítajú do všetkých splátok, v dôsledku čoho bude výsledná splátka mierne vyššia ako pred odkladom.

Žiadosť o odklad spracujeme v priebehu pár dní. Ak spracovanie trvá dlhšie, je to spôsobené zrejme vašou komplikovanejšou situáciou. Vtedy sa žiadosť rieši individuálne v oddelení vymáhánia nesplácaných pohľadávok. Prosíme vás o trpezlivosť, určite vás budeme kontaktovať a nájdeme pre vás vyhovujúce riešenie. 
Maximálna zákonná lehota na vybavenie odkladu je 30 dní.

Môže sa stať, že k druhému úveru máte spoludlžníka, ktorý môže mať komplikovanejšie posúdenie a teda celý úver sa posudzuje dlhšie. Prvý úver, napríklad spotrebný, kde je výhradne jeden dlžník, bol automaticky schválený. Prosíme vás o trpezlivosť, v prípade zložitejších situácií je potrebné manuálne rozhodnutie, ktoré môže trvať o niekoľko dní viac.

Oznámenie si môžete pozrieť cez Georgea vo svojom počítači alebo cez e-mail. Ak ste neuviedli svoj e-mail, oznámenie vám príde poštou.

Na vybavenie požiadavky o odklad je zákonná lehota 30 dní. Môže sa stať, že sa nestihne odložiť najbližšia splátka a tá sa vám následne zinkasuje. Zinkasovanä splátka vám nebude vrátená, ale odklad splátky sa predĺži o tento mesiac. Pokiaľ by sa splátka naopak nezinkasovala, pretože nemáte na účet dostatok prostriedkov, táto splátka sa bude považovať za už odloženú a zahrnie sa do celkového počtu odložených splátok úveru.

Ak pri zobrazení úveru vidíte inú výšku/termín splátky ako vám bolo oznámené v Oznámení o odklade, nemusíte sa obávať, odklad je riadne zaevidovaný. Môže sa stať, že aktuálne nastavenie v Georgeovi nebude zodpovedať sume v Oznámeni. Úpravu uvidíte správne v Georgeovi po uplynutí dátumu najbližšej splátky. Platí to, ako máte odklad uvedený v Oznámení o odklade.

V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z.  môžete o odklad splátok počas trvania pandémie požiadať len raz. Ak sme vám však odklad umožnili na základe žiadosti podanej ešte pred účinnosťou tohto zákona, teda pred 9. 4. 2020, budete mať možnosť požiadať o odklad ešte raz.

Termíny obnovy fixácie budú fungovať štandardne ako doteraz. Oznámenie o výške novej sadzby vám pošleme 70 dní vopred. To, že požiadate o odklad, nebude mať vplyv na hodnotenie vašej bonity a teda ani na výšku novej sadzby.

V oznámení o posúdení odkladu bola uvedená informácia, koľko je poplatok za poistenie, ktorý treba uhrádzať aj počas odkladu. Ak si bežne splátku inkasujeme, nemusíte nič robiť, len na účte pre splácanie zabezpečiť dostatok prostriedkov. Ak splácate úver príkazom z inej banky, je potrebné si vo svojej banke zabezpečiť zmenu tohto príkazu.

Áno, je to možné, nezabudnite však najskôr podať žiadosť o predčasné splatenie či mimoriadnu splátku.

Ukončenie odkladu splátok je vážny krok a je potrebné si ho vopred riadne premyslieť. Opätovne o odklad zo zákona už nemôžete požiadať a môže sa stať, že odklad budete potrebovať neskôr ešte súrnejšie ako teraz. Ak máte pocit, že môže začať splácať skôr, tak využite jednu z nasledovných možností:

 • vloženie mimoriadnej splátky,
 • vložiť peniaze na sporenie,
 • odložiť si usporené splátky na horšie časy.

Ak napriek tomu chcete ukončiť odklad a chcete sa vrátiť k riadnemu splácaniu, je potrebné požiadať v ktorejkoľvek našej pobočke o zmenu. Žiadosť o zmenu nie je možné podať elektronicky.

Áno.

Áno, je to možné, za štandardne platných podmienok.

Odklad splátok sa viaže k danému úveru a jeho vyplatením zaniká, nedá sa preniesť spolu s úverom.

Áno, o mesiace trvania odkladu splátok predlžujeme splatnosť úveru aj v týchto prípadoch.

Áno, o mesiace trvania odkladu splátok predlžujeme splatnosť úveru aj v týchto prípadoch.

Pobočky a bankomaty

Od 1. mája 2021 sú naše pobočky otvorené v štandardných otváracích hodinách.

Všetky digitálne kanály fungujú bez obmedzení, pobočky a bankomaty priebežne monitorujeme a zásobujeme hotovosťou.

S cieľom ochrany zdravia zamestnancov a klientov dočasne od 25. januára 2021 do odvolania neposkytujeme zmenárenské služby.

Súčasne rešpektujeme vládne opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme ochránili zdravie svojich zamestnancov a klientov.

Všetky pobočky pravidelne dezinfikujeme a zásobujeme dezinfekčnými prostriedkami a respirátormi FFP2 pre poradcov. V pobočkách sa tiež nachádzajú ochranné plexisklá, ktoré znižujú riziko prenosu koronavírusu.

Z kapacitných dôvodov alebo z dôvodov spôsobených tretími stranami môžu byť zatvorené niektoré pobočky. Ich zoznam, ako aj otváracie hodiny fungujúcich, je pravidelne aktualizovaný tu

Denný limit si môžete nastaviť ľubovoľne v rámci limitov platných pre tú, ktorú kartu. Skontrolovať a upraviť si ho môžete cez Georgea,. Pri kreditnej karte je limit obmedzený výškou schváleného úverového rámca.

Limity na výber hotovosti zostali nezmenené. Klientom však odporúčame, aby platili bezhotovostne a bezkontaktne prostredníctvom mobilného telefónu či hodiniek. Ak potrebujete peniaze v hotovosti, môžete využiť sieť 756 bankomatov Slovenskej sporiteľne, ktoré sú dostupné 24 hodín denne.

Ak potrebujete hotovosť vložiť, odporúčame využiť vkladomaty Slovenskej sporiteľne, ktoré sú zväčša v nákupných centrách.

Kde sa nachádza najbližší, si môžete pozrieť tu

Denný limit platobnej karty si klient nastavuje ľubovoľne. Jednoducho si to môžete skontrolovať cez Georgea, a zmeniť v prípade potreby. Pri kreditnej karte je to však maximálne do výšky schváleného úverového rámca.

Všetky pobočky sú pravidelne dezinfikované a zásobované dezinfekčnými prostriedkami a rúškami pre poradcov. Banka súčasne nainštalovala 550 ochranných plexiskiel, ktoré znižujú riziko prenosu koronavírusu, pričom ich počet plánuje v najbližšom období zvyšovať.

Zásady bezpečného bankovania v pobočke:

 • do pobočky vstupujte iba s ochranným rúškom a po jednom,
 • ak stojíte v rade pred pobočkou, dodržiavajte bezpečný odstup 2 metre,
 • klientov, ktorí majú viac ako 65 rokov vybavujeme prednostne počas celého dňa.

Z logistických dôvodov striktne vyžadujeme doručenie PIN k novej karte len cez SMS. Ak bolo doručenie PIN ku karte zadané do pobočky, ešte pred platnosťou mimoriadnych opatrení, prosíme o trpezlivosť, nakoľko PIN aj nové karty momentálne doručujeme kvôli uzatvoreniu hraníc raz týždenne.

Situáciu vyriešite telefonátom na Klientske centrum 0850 111 888, 0910 111 888 a 0915 111 888. Naši pracovníci vašu kartu preveria a povedia vám, čo robiť ďalej.

O prevydanie PIN kódu môžete požiadať telefonicky na linke Klientskeho centra, prípadne osobne v pobočke.

Platobné karty

Pri platení odporúčame uprednostniť bezkontaktné platenie kartou, mobilom či hodinkami pred hotovosťou. Bezkontaktné platenie aktuálne odporúča aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Z pohľadu ochrany zdravia sú najbezpečnejšou formou platenia platby mobilom či hodinkami, nakoľko ani pri vyšších sumách nemusíte zadávať PIN.

Účinnosť navrhovaného opatrenia bude od 22. apríla 2020. Nebude mať obmedzenú platnosť len po dobu účinnosti „lex corona“, ale natrvalo.  V praxi to znamená, že od daného dátumu by už mali byť všetky banky a majitelia platobných terminálov pripravení na tieto zmeny. Ak by klienti skúšali platiť vyššie sumy aj pred týmto dátumom, táto možnosť bude čiastočne dostupná klientom bánk, ktorá si už zmenila svoje systémy (napr. Slovenská sporiteľňa), a to iba na platobných termináloch, ktoré taktiež prešli úpravou.

Limit na jednu bezkontaktnú platbu bez zadávania PIN kódu je 50 eur, kumulatívne za viac po sebe idúcich platieb je to 150 eur. Ak však klient medzitým urobí kontaktnú platbu – teda napríklad si vyberie peniaze z bankomatu alebo zadá PIN kód pri platbe nad 50 eur, počítadlo na bezkontaktné platby sa vynuluje a klient môže bez zadávania PIN kódu platiť aj naďalej.

Aj pri bezkontaktných platbách platí, že sú bezpečné. Všade, kde je to možné, musia prebehnúť online, teda sú posielané na schválenie do banky. Znamená to, že pokiaľ by bola daná karta z dôvodu straty či krádeže zablokovaná, bude každý pokus o platbu zamietnutý. Ak by do  momentu nahlásenia blokácie karty prišlo k jej zneužitiu neoprávnenou osobou, banka klientovi peniaze vráti.

Štandardne to funguje tak, že klienti nemusia nič robiť a ich platobná karta sa začne automaticky správať podľa nových pravidiel. Pri určitej skupine platobných kariet sa môže stať, že táto zmena klientovi neprebehne – riešenie je však úplne jednoduché, stačí urobiť akúkoľvek operáciu v našom bankomate – a to zabezpečí aktualizáciu limitu na danej platobnej karte.

Pri platení mobilom sa z pohľadu klienta nič nemení. Služba Apple Pay si overuje (a teda aj autorizuje cez PIN kód alebo biometriu) všetky platby bez ohľadu na výšku rovnako, preto používatelia nepocítia žiadnu zmenu ani pri platbách nad pôvodný limit 20 eur. Inak tomu je v prípade Google Pay, kde klient doteraz platil sumy do 20 eur iba priložením zamknutého telefónu s rozsvietenou obrazovkou a až vyššie sumy bolo potrebné autorizovať PIN kódom či biometriou. Po novom sa telefón sám prispôsobí zvýšenému limitu, a teda platby do 50 eur urobí klient iba oživením telefónu.

Slovenská sporiteľňa poskytuje platobné terminály v rámci spoločného podniku Global Payments. „Úpravy nastavení platobných terminálov sú jednoduché, budeme ich robiť na diaľku. Podmienkou je, že terminál bude zapnutý a pripojený k sieti, obchodník pri tom byť nemusí. Pri ostatných budeme obchodníkov kontaktovať, aby si platobný terminál zapli, zmena bude automatická po pripojení na náš systém. Verím, že vďaka tomuto procesu sa nám veľmi rýchlo podarí nastaviť všetkých viac ako 15 tisíc našich platobných terminálov,“ vysvetľuje Erik Brinkáč, riaditeľ Global Payments pre Slovensko.

Bezpečné bankovanie

Klientom odporúčame vybavenie bankových služieb elektronicky, či bezkontaktne. Naši klienti môžu 24/7 využívať výhody elektronického bankovníctva cez Georgea, podnikatelia a firmy cez Business24, platieb mobilom a bezplatnej telefonickej linky nášho Klientskeho centra (0850 111 888).

Všetko o funkciách Georgea sa dozviete v našich videonávodoch

Všetkým klientom odporúčame, aby boli zodpovední a solidárni, a namiesto návštevy pobočky bankové služby využívali prostredníctvom elektronického bankovníctva, širokej siete bankomatov a vkladomatovbezkontaktných platieb kartou či mobilom.

V našom Georgeovi môžete vybaviť:

Aké funkcionality nie sú v mobilnej aplikácii George v porovnaní s „počítačovým“ Georgeom?

 • zahraničné prevody,
 • manažment inkás.

Ak nevidíte aplikáciu v obchodoch Google Play a App Store, ak vám po zadaní George Slovensko nevyhľadá aplikáciu, ale iba napríklad mToken, treba vyskúšať:

 • na Androide kliknúť na popis Slovenská sporiteľňa pod názvom mToken a následne by sa mali zobraziť všetky aplikácie vydané našou bankou, medzi ktorými je aj George Slovensko,
 • na iOS je to obdobné, je potrebné kliknúť na možnosť Viac od vývojára Slovenská sporiteľňa.

Prihlasovacie meno nájdete uvedené v Zmluve o elektronickom bankovníctve, ktorú ste dostali pri zriadení účtu. Svoje prihlasovacie meno si môžete overiť aj osobne v pobočke alebo telefonicky prostredníctvom Klientskeho centra (0850 111 888).

Heslo si môžete obnoviť telefonicky na linke Klientskeho centra, prípadne osobne v pobočke.

Pri platení odporúčame uprednostniť bezkontaktné platenie kartou, mobilom či hodinkami pred hotovosťou. Bezkontaktné platenie aktuálne odporúča aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Z pohľadu ochrany zdravia sú najbezpečnejšou formou platenia platby mobilom či hodinkami, nakoľko ani pri vyšších sumách nemusíte zadávať PIN.

Mrzí nás aktuálna situácia, naši kolegovia z call centra majú vzhľadom na veľký počet otázok plné ruky práce. Prosíme vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Bankovať môžete aj prostredníctvom služieb nášho elektronického bankovníctva. Ďakujeme za pochopenie.

Investovanie

Ak zvažujete vybrať peniaze z dôvodu aktuálnych poklesov spôsobených koronavírusom, odporúčame vám peniaze vo fondoch ponechať a dodržať svoju plánovanú dobu investície. V prípade, že potrebujete hotovosť, a máte aj iné sporiace či vkladové produkty (napr. sporiaci účet, termínovaný vklad, vkladná knižka, stavebné sporenie), využite najskôr tieto, a ak to nie je naozaj nevyhnutné, na svoje investície v podielových fondoch nesiahajte.

Áno, investičné sporenie si viete založiť aj prostredníctvom Georgea. Môžete použiť aplikáciu aj počítač. V sekcii eShop si viete vybrať z troch možností, prípadne v počítači cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Nákup cenných papierov a vyberiete fond, Pravidelný nákup. Následne vyplníte výšku mesačnej platby a deň sporenia.

Ak si momentálne nedokážete sporiť, svoje pravidelné investičné sporenie môžete upravovať cez Georgea v počítači. Dovtedy nasporená suma peňazí ostáva investovaná.

Môžete si zmeniť výšku mesačnej platby, alebo deň sporenia. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie. Kliknite na pokyn na pravidelné investovanie a budete ho môcť upraviť (zmeniť sumu alebo ho dočasne pozastaviť) prípadne úplne zrušiť.

Bezpoplatkový mimoriadny vklad bohužiaľ neviete zadať v Georgeovi. No viete si založiť ďalšie investičné sporenie s mesačnou platbou až do výšky 500 € mesačne. Prípadne viete investovať jednorazovo do vybraného fondu, ale tu už je zúčtovaný vstupný poplatok, podľa typu fondu. Tento pokyn viete zadať cez počítač. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Nákup cenných papierov a vyberiete si želaný fond.

Zrušenie v zmysle vyplatenia aktuálnej hodnoty je zatiaľ možné len v pobočke. Aj napriek aktuálnemu poklesu vám však vyberať peniaze zo sporenia  neodporúčame. Na základe historických skúseností totiž vidíme, že po poklese prišiel vždy rast. Vaša prípadná strata či pokles hodnoty je zatiaľ len v teoretickej rovine. Výberom by ste ju urobili reálnou a zároveň sa pripravili o budúci rast.

Ak sa napriek našim odporúčaniam rozhodnete svoje peniaze vybrať, je potrebné navštíviť niektorú z našich pobočiek, ako spomíname vyššie. Vybrať si môžete nielen celú investíciu, ale aj jej časť.

V závislosti od typu investície, konkrétneho fondu a doby trvania investície môžu byť s výberom spojené výstupné poplatky:

 • ak vyberáte z investičného sporenia a sporíte si kratšie ako 3 roky, na výber sa vzťahuje výstupný poplatok vo výške 1,8 % z vyberanej sumy. Po troch rokoch už poplatok neplatíte,
 • ak speňažujete jednorazovú investíciu, výstupný poplatok spravidla neplatíte.

Samotné zrušenie investície je momentálne možné len osobne v pobočke. Aj napriek poklesu podielových fondov vám však neodporúčame svoje podiely predávať. Na základe historických skúseností vidíme, že po poklese prišiel vždy rast. Vaša prípadná strata či pokles hodnoty je zatiaľ len v teoretickej rovine. Výberom by ste ju urobili reálnou a zároveň sa pripravili o budúci rast. Odporúčame investície nerušiť a dodržať plánovaný investičný horizont.

Výkonnosť našich fondov v čase a ďalšie informácie k investovaniu

Rôzne

Banka je povinná účet zablokovať voči debetným transakciám (výbery, odchádzajúce platby) akonáhle sa hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí majiteľa účtu (napr. predložením úmrtného listu, na základe informácie zo Sociálnej poisťovne). To znamená, že vyberať z účtu nemôže napr. ani manželský partner zosnulej osoby, ktorý mal k účtu dispozičné právo. Okrem zablokovania debetných transakcií zastavíme aj spoplatňovanie účtu a zasielanie výpisov.

Vybrať peniaze, resp. zrealizovať platbu zo zablokovaného účtu pred ukončením dedičského konania je možné, len ak je banke predložený aj súhlas notára alebo súdu, ktorý prejednáva dedičstvo, s realizovaním takejto transakcie.

Ak sa však jednalo o spoločný účet, na ktorom napr. obaja manželia figurovali ako majitelia, banka účet neblokuje a druhý z partnerov s ním môže naďalej narábať.

Ak umrie disponent, majiteľ účtu s ním môže ďalej narábať v plnej miere bez obmedzenia, banka ho neblokuje.

Ak mal zosnulý úver, na ktorom bol jediným dlžníkom, banka potom, ako sa hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí, tento úver zmrazí – zastaví jeho splácanie aj úročenie a to až na 12 mesiacov, aby mali dedičia dostatok času na dedičské konanie. Počas tohto obdobia tak nenarastá dlžná suma napriek tomu, že úver nie je splácaný.

Je však pomerne bežné, že v takýchto prípadoch majú pozostalí záujem úver naďalej bez prestávky splácať.

V prípade, že majú záujem celý úver vyplatiť, nie je potrebné, aby čakali na výsledok dedičského konania. Pristúpiť k záväzku môžu ešte pred začatím dedičského konania podpísaním dohody o pristúpení k záväzku. Od tohto okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci, vrátane všetkých zmien na úvere. Majú možnosť prispôsobiť podmienky splácania úveru svojej situácii a preklenúť obdobie dedičského konania bez následkov.

V prípade, že na úvere okrem zosnulého figuroval aj spoludlžník, tento je povinný v splácaní úveru pokračovať aj naďalej.