Naši klienti s nami investujú už 20 rokov


Pridajte sa k nim teraz aj vy


Naši klienti
s nami
investujú
už 20 rokov.
Pridajte sa k nim teraz aj vyNaši klienti s nami investujú
už 20 rokov


Pridajte sa k nim teraz aj vy
Naši klienti
s nami
investujú
už 20 rokov.
Pridajte sa
k nim aj vy


Naši klienti s nami investujú
už 20 rokov


Pridajte sa k nim teraz aj vy
Naši klienti
s nami
investujú
už 20 rokov.
Pridajte sa
k nim aj vy


Naši klienti s nami investujú
už 20 rokov


Pridajte sa
k nim teraz aj vy
Naši klienti s nami investujú
už 20 rokov


Pridajte sa
k nim teraz aj vy

Už 20 rokov zhodnocujeme investície
viac ako 300 000 klientov, pridajte sa k nim teraz aj vy

20-ročné
medzinárodné skúsenosti

Už viac
ako
300 000 klientov

V ponuke

59 fondov

Kompletne
online
z mobilu

Spravujeme

1,9 mld. eur

Vaše úspory si zaslúžia zhodnocovať, nie strácať na hodnote. Investujte jednoducho na pár klikov cez Georgea a pri jednorazovom investovaní získate 20 % zľavu zo vstupného poplatku.

Akcia platí len do 28. 11. 2021.

Už 20 rokov zhodnocujeme investície viac ako 300 000 klientov, pridajte sa k nim teraz aj vy

Vaše úspory si zaslúžia zhodnocovať, nie strácať na hodnote. Investujte jednoducho na pár klikov cez Georgea a pri jednorazovom investovaní získate 20 % zľavu zo vstupného poplatku.

Akcia platí len do 28. 11. 2021.

Počas 20-tich rokov sa nám podarilo:

SLSP Timeline

25. 9. 2001

Vznik spoločnosti
Sporo Asset Management


2002

2003

2004

2005

Spravujeme najväčší fond na trhu, vtedy eurový peňažný fond (dnes Euro Plus Fond) s objemom 790 mil. eur

Jednotka na trhu kolektívneho investovania 154 000 klientov
Vytvorenie Globálneho akciového fondu – prvý fond s riadením expozície akcií a hotovosti
Zavádzame pravidelné investovanie: Program sporenia

2006

Ponuka služby riadenie portfólia pre klientov privátneho bankovníctva

2007

2008

2009

Novým akcionárom sa stala
Erste Asset Management

Vytvorenie troch fondov pre klientov privátneho bankovníctva

2010

Koncept fondov pravidelných výnosov – výplata výnosu z majetku vo fonde, spolu sme uviedli až 3 fondy tohto typu

2011

Spravujeme najväčší fond na trhu, vtedy eurový peňažný fond (dnes Euro Plus Fond) s objemom 790 mil. eur

Nová možnosť dôchodkového sporenia

2012

Zobrazovanie stavu investícií v našom internetbankingu

Aktívne riadené portfólia – nový prístup pri riadení portfólií klientov Erste Private Banking

2013

2014

Spravujeme už viac ako 1 mld. eur

Uvádzame na trh Šikovný investičný program

2015

2016

2017

2018

Nový zmiešaný fond Global Renta, ktorý vypláca pravidelný ročný výnos 1 %

2019

Možnosť založenia investičného sporenia komplet online v apke George

Vytvorenie fondu nehnuteľností
ERSTE Realitná Renta
3 nové Kombi vklady

2020

Možnosť jednorazového investovania online cez Georgea do vybraných fondov

2021

Fond max. výnosov dosiahol objem majetku 400 mil. eur, čím získava titul najväčšieho fondu (v 2020 mal 200 mil. eur)

Fond max. výnosov sa štvrtýkrát v rade stáva najpredávanejším akciovým fondom na trhu
Kúpa prvej nehnuteľnosti do fondu
ERSTE Realitná Renta
Vytvorenie prvého slovenského spoločensky zodpovedného fondu – Fond zodpovedného investovania
V ponuke 59 fondov, 3 kombi vklady, investičné sporenie a riadime portfólia pre klientov Erste Private Banking.
Spravujeme majetok v objeme už takmer 1,9 mld. eur a sme tak dvojkou na trhu.

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B.  Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.