Robert Mistrík

Dnes zrejme najznámejší slovenský chemik. vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, ktorej technológie využíva celá plejáda univerzít, výskumných ústavov a firiem na celom svete. Po viac ako 20 rokoch firmu predal americkému technologickému gigantu Thermo a v zapätí založil dve nové firmy. Je spoluautorom publikácie vo vedeckom časopise Nature Biotechnology, ktorý ma jeden z najvyšších impakt faktorov na svete.