Radoslav Danilák

Má vyše 25 rokov skúseností v elektronickom priemysle a viac než 100 patentov pre najmodernejšie čipové a spracovateľské systémy. V roku 2016 založil spoločnosť Tachyum poskytujúcu transformačné polovodičové riešenia, ktoré umožňujú dosahovať najvyššiu rýchlosť, energetickú účinnosť a najnižšie náklady v odvetví a zároveň umožňujú dátovým centrám prekročiť kapacitu ľudského mozgu.

V minulosti bol Radoslav Danilák zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Skyera v Silicon Valley, ktorá vyvinula a dodávala ultra-husté polovodičové systémy na ukladanie dát. V roku 2014 bola odkúpená známou spoločnosťou Western Digital. Radoslav Danilák bol aj spoluzakladateľom a CTO spoločnosti SandForce, ktorú v roku 2011 kúpila spoločnosť LSI za 377 miliónov USD.

Radoslav Danilák je občanom SR a USA. Pôsobí ako poradca v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je tiež členom Poradného panelu pre technické výpočty spoločnosti IDC, Rady pre technológiu Forbes, prispievateľom spoločnosti TechTarget a členom IEEE.