Peter Krutil

Bankár, športovec, fanúšik inovácií a nových technológií. Dve desaťročia je verný Slovenskej sporiteľni, ako CEO ju riadi od roku 2018. Spolu s kolegami z najväčšej banky na Slovensku je odhodlaný meniť Slovensko na modernú krajinu. Verí, že tak sa má správať firma ako zodpovedný líder. 

V roku 2021 sa stal najrešpektovanejším CEO. Ide o ocenenie magazínu Forbes, ktorý na ňom spolupracuje so spoločnosťou PwC. Je o to cennejšie, že o víťazovi rozhodlo 168 CEO z rôznych odvetví na Slovensku.

Ako bankový líder s takmer 200-ročnou históriou sme úzko spätí s prosperitou našej krajiny a jej obyvateľov. Slovensko budúcnosti vidím ako moderné, úspešné a zelené. S rastúcou ekonomikou aj zamestnanosťou. So zlepšujúcim sa podnikateľským prostredím, školstvom a zdravotníctvom. S finančne vzdelanou mladou generáciou a udržateľným dôchodkovým systémom. Sme Slovenská sporiteľňa a pomáhame našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme všetci tešiť.