Ľuboš Pástor

je slovenský ekonóm, ktorý 22 rokov prednáša na University of Chicago Booth School of Business. Na univerzite sa tiež podieľa na riadení Centra pre výskum cenných papierov ako aj Fama-Millerovho centra pre finančný výskum. Je členom vedenia Európskej finančnej asociácie, bývalým členom vedenia Americkej finančnej asociácie, a bývalým predsedom Západnej finančnej asociácie. V minulosti tiež pôsobil v redakčných radách viacerých odborných časopisov, ako Journal of Finance, Journal of Financial Economics, a Review of Financial Studies. Je členom organizácií NBER (Národný úrad pre ekonomický výskum) a CEPR (Centrum pre výskum hospodárskej politiky). Súčasne je už siedmy rok členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

Jeho výskum v oblasti finančnej ekonómie sa zameriava najmä na kapitálové trhy a kolektívne investovanie. Opublikoval vyše 30 odborných prác, ktoré získali mnohé ocenenia, ako napríklad AQR Insight Award, Barclays Global Investors Prize, Blackrock Research Award, Fama/DFA Prize, Goldman Sachs Asset Management Prize, Smith Breeden Prize, NASDAQ Award, QMA Award, a Q Group Award. Za pedagogickú činnosť mu Chicagská univerzita udelila ceny McKinsey Award for Excellence in Teaching a Faculty Excellence Award.

Podieľal sa na tvorbe nových akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, podľa ktorých sú dnes riadené mnohé indexové fondy vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.

Je absolventom Gymnázia Poštová v Košiciach, Fakulty managementu UK v Bratislave, a Pensylvánskej univerzity.