Karen Kutzner

členka predstavenstva zodpovedná za finančnú oblasť
Volkswagen Slovakia

Už dva roky je členkou predstavenstva Volkswagen Slovakia, zodpovedá za financie podniku. Svoju pracovnú kariéru začala vo Volkswagen Sachsen v roku 1991. Postupne prešla viacerými pozíciami v účtovníctve a kontrolingu vo Wolfsburgu, kde sídli centrála Volkswagenu. Na Slovensku pôsobila aj v minulosti, od 2007  do 2010 pôsobila ako Head of Finance Volkswagen Slovakia. Vyštudovala ekonómiu v Lipsku.