Ingo Bleier

člen predstavenstva Erste Group Bank AG zodpovedný za firemné bankovníctvo a  finančné trhy

Ingo Bleier je od 1. júla 2019 Chief Corporates and Markets Officer a člen predstavenstva Erste Group Bank AG zodpovedný za korporátne a veľkoobchodné bankové činnosti, kapitálové trhy, asset management a medzinárodné operácie. V skupine Erste pôsobí od decembra 2007. Vystriedal viaceré riadiace funkcie v korporátnych financiách, investíciách a korporátnom bankovníctve na úrovni skupiny. Svoju kariéru odštartoval v roku 1994 v Creditanstalt, potom prešiel do BA-CA, HVB a pred svojim príchodom do Erste pôsobil v UCI Group v Rakúsku.