Gabriel Szabó

ukončil univerzitné štúdium v roku 1999 na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Do spoločnosti SLOVNAFT, a.s., nastúpil v roku 2001 ako ekonóm útvaru alokácie zdrojov. V roku 2002 sa stal finančným riaditeľom dcérskej spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. a od 2006 pôsobil na pozícii riaditeľa útvaru Podnikové služby SLOVNAFT, a.s. V roku 2009 sa stal riaditeľom pre obstarávanie spoločnosti INA v Chorvátsku.

V roku 2010 bol vymenovaný do pozície viceprezidenta útvaru Podnikové služby Skupiny MOL v Budapešti.

Od júla 2012 zastával funkciu viceprezidenta pre Downstream SLOVNAFT, a.s., so zodpovednosťou za útvary Výroba, Logistika, Trading, Downstream Predaj, Zásobovanie a optimalizácia aktív, Zabezpečenie dodávok a optimalizácia trhu, Zabezpečenie dodávok a optimalizácia petrochémie, Maloobchod, Energie a výroba tepla, Optimalizácia procesov a riadenie projektov. Od decembra 2016 zastával funkciu CEO SLOVNAFT, a.s. a v júli 2020 sa stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Downstreamu a v októbri 2020 sa stal podpredsedom Predstavenstva SLOVNAFT, a.s. Gabriel Szabó je od februára 2019 členom Riadiaceho výboru Skupiny MOL.