Filip Vítek

Ostrieľaný odborník na analytiku a dátovú vedu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z rôznych odvetví (bankovníctvo, telco, poisťovníctvo, zdravotníctvo, doprava atď.). Od roku 2017 vedie stream dátovej vedy pre TeamViewer, jedného z nemeckých jednorožcov, kde jeho tím analyzuje správanie 1,7 miliardy používateľov z 252 krajín, pravdepodobne najväčšej nemeckej siete. Filipa fascinuje skúmanie a modelovanie ľudského správania a cíti, že dátová veda nie je len práca, ale aj hobby. Vo svojom blogu http://www.themightydata.com sa pokúša evanjelizovať nové prístupy k dátovej vede a navrhuje analytikom údajov, ako si zlepšiť život. Absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, diplomová práca zameraná na obchodné rozhodovanie prostredníctvom neurónových sietí.