Najväčšie biznis podujatie
jesene, ktoré vám ukázalo
#akonato


Ako zvládnuť výzvy ekonomickej krízy?
Inšpirujte sa tipmi odborníkov

Najväčšie biznis podujatie
jesene, ktoré vám ukázalo
#akonato


Ako zvládnuť výzvy ekonomickej krízy?
Inšpirujte sa tipmi odborníkov.


Odpovede na vaše najčastejšie kladené otázky na konferencie zo sli.do

Bojujeme s koronou. Aká je cesta k úspechu?

To je dnes veľmi ťažko povedať ... Najnovší politický vývoj v USA dáva nádej, že s novým prezidentom sa dočkáme aj zlepšenia transatlantických vzťahov ... a to definitívne pomôže vytvoriť spoločné opatrenia medzi EÚ a USA, ktoré vo vhodnom čase umožnia turistom opäť vycestovať do USA (a naopak).

Stephan Linhart, Lufthansa Group

 

Neviem, kedy sa skončí celá táto situácia ani kedy presne sa bude opäť dať začať cestovať do konkrétnych destinácií. Ale, áno – chcel by som vás poprosiť, aby ste si hneď teraz zarezervovali letenky, nehrozí vám žiadne riziko: ak sa let nebude môcť uskutočniť, cestujúci si budú môcť flexibilne zmeniť rezerváciu alebo požiadať o vrátenie peňazí. Keď si však momentálne nikto nič nerezervuje, letecké spoločnosti majú veľké problémy odhadnúť dopyt v budúcnosti a tieto odhady sú nevyhnutnou podmienkou pre budúce plánovanie siete. 

Stephan Linhart, Lufthansa Group

 

Nemôžem sa vyjadriť k situácii na Slovensku, ale v Rakúsku sa o tejto téme vedie veľmi rozsiahla diskusia ... predovšetkým o otázke:  dá sa ospravedlniť to, že  zamestnancov „prinútime“ dať sa pravidelne testovať (a prípadne neskôr aj očkovať), povinnosťou zamestnávateľov robiť všetko na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov počas výkonu práce, ktorá vyplýva zo zákona? Nie som právny expert, a preto môžem vyjadriť len svoj osobný názor: Nikdy som nebol zástancom toho, aby som niekoho nútil robiť, čo nechce....teda aspoň do určitej miery a pokiaľ sa to vyslovene netýka jeho pracovného výkonu alebo povinností. Preto si osobne myslím, že zamestnávatelia by mali robiť maximum pre to, aby svojich zamestnancov podnietili k aktívnej starostlivosti o zdravie svojich kolegov a zákazníkov a presvedčili ich, že musia prijať osobnú zodpovednosť, aby vírus ďalej nešírili.

Stephan Linhart, Lufthansa Group

 

Momentálna situácia podľa mňa trvalo ovplyvní office aj facility manažment a dotkne sa aj existujúcich a plánovaných infraštruktúrnych projektov. Viem o viacerých spoločnostiach, ktoré už dnes uvoľnili až 50% svojich pracovných priestorov, prípadne tak plánujú čoskoro urobiť. Dá sa teda opodstatnene predpokladať, že to ovplyvní aj realitný sektor ...

Stephan Linhart, Lufthansa Group

 

Úprimne: politické trendy prikláňajúce sa k nacionalizmu na rozdiel od mnohostrannosti, ako aj rastúca skepsa voči etablovaným demokratickým inštitúciám pravdepodobne v dlhodobom horizonte ohrozujú odvetvie cestovného ruchu  omnoho vážnejšie než COVID-19 (koronavírus len prilieva olej do ohňa). Sektor cestovného ruchu je stelesnením multinacionalizmu – prekonáva hranice, zbližuje ľudí a kultúry, prepája cudzie krajiny a buduje vzájomné putá. Preto som presvedčený, že všetci aktéri sektoru musia robiť maximum v boji proti týmto trendom.

Stephan Linhart, Lufthansa Group

 

Otázka tímovej práce, budovania a rozvíjania tímov je pravdepodobne tou najväčšou výzvou v prostredí home office. Osobný kontakt a interakcia sa, podľa mňa, v dlhodobom horizonte nedajú „nahradiť“ ... o to dôležitejšie je nastaviť v čase karantény a lockdownu vhodné postupy, ako sú napr. organizácia virtuálnych stretnutí bez pracovnej agendy, kde sa môžu ľudia spolu stretnúť, prípadne si dať pohárik a jednoducho sa spolu zabaviť. Podobnou iniciatívou je „ukáž svoj home office“, v ktorej kolegovia robili videá alebo fotky svojich domovov a poskytli tak ostatným osobnejší a bližší pohľad na svoj pracovný priestor. Hneď ako sa bude opäť dať stretávať osobne, treba, podľa mňa, čo najskôr zorganizovať osobné stretnutia ... aj keby to bola len spoločná večera alebo niečo podobné, keby kancelárie ešte zostali zatvorené.

Stephan Linhart, Lufthansa Group

 

Manažment firiem v čase krízy

Obsah zostáva vo virtuálnom svete nezmenený oproti klasickému pracovnému prostrediu. Odporúčam použiť niektorú z overených metód na spoznanie silných a slabých stránok, motivácie a osobných hodnôt individuálnych zamestnancov, respektíve dynamiky celého pracovného tímu. Výsledkom vy mal byť jasný plán rozvoja jednotlivcov a celého tímu. V rámci EIM používame metodológiu COMPROFILES na jasné zistenie behaviorálnych čŕt jednotlivých manažérov. K dispozícii sú samozrejme aj iné nástroje.

V rámci virtualizácie pracovného prostredia je kľúčové poskytnúť zamestnancom vhodné nástroje na prácu a komunikáciu z domu – vzdialený prístup, video conferencing, cloudové riešenia na zdieľanie údajov a pod.

Bohuslav Lipovský, EIM Executive Interim Management

 

Stačí sa vzorovo pozrieť na naše deti, ako zvládli prechod na on-line vyučovanie. V rámci dištančnej výuky komunikujú navzájom „N to N", rýchlejšie a efektívnejšie prostredníctvom viacero aplikácií a prístrojov zároveň. Myslím že v najbližšom období bude podstatnejší výkon a výsledok a nie budovanie vzťahov na pracovisku. 

Bohuslav Lipovský, EIM Executive Interim Management

 

V rámci EIM sme vždy používali najmodernejšie technológie na komunikáciu a zdieľanie informácií, nakoľko pôsobíme ako jedna spoločnosť celosvetovo. Na obmedzenie cestovania sme zareagovali našim projektom Locals For Locals, kde poskytujeme lokálnych interim manažérov na lokálne projekty v danej krajine pre medzinárodné firmy. Našim klientom tak „z jednej ruky" riešime ich všetky lokálne spoločnosti. 

Bohuslav Lipovský, EIM Executive Interim Management

 

Akú úlohu majú banky v ozdravovaní ekonomiky

Ako som už spomínal počas konferencie, z krátkodobého hľadiska je to užitočné, ale z dlhodobého je už účinok otázny, keďže to môže spôsobiť nárast inflácie a ťažko sa už potom z toho vlaku vystupuje.

Ingo Bleier, Erste Group Bank AG

Plne dôverujem ekonomikám v regióne, v ktorom pôsobíme. Po poslednej finančnej kríze zaznamenal región SVE výraznejší rast ako zvyšok Európy. A finančné ukazovatele sú v porovnaní s vyspelejšími ekonomikami západnej Európy v oveľa lepšom stave.

Ingo Bleier, Erste Group Bank AG

Bolo zrejmé, že vlády zvolili rozdielne prístupy, čo sa týka štátnej podpory lokálnych ekonomík. Niektoré krajiny ako Maďarsko a Srbsko sa rozhodli ísť cestou plošného moratória (túto možnosť klienti nemuseli využiť), zatiaľ čo napr. v Rakúsku museli samotní klienti požiadať o odklad splátok. Opatrenia na finančnú pomoc (štátne záruky a dotácie) sú rôzne, ale celkovo všetky krajiny reagovali promptne a dôrazne.

Ingo Bleier, Erste Group Bank AG

Áno, pozorne načúvame aj firemným klientom a nový tím sa postará o to, aby sa klientska skúsenosť posunula na ešte vyššiu úroveň. Či už prostredníctvom neustáleho zlepšovania našej on-line ponuky, alebo pridaním nových funkcií pre našich klientov, vrátane transparentného pohľadu na ich finančnú situáciu.

Ingo Bleier, Erste Group Bank AG

Vráti sa ekonomika rýchlo do normálu? Hospodárska kríza – jej vplyv a výhľady

Malo by vytvárať predpoklady na reštrukturalizáciu slovenskej ekonomiky, na prechod z masovej priemyselnej veľkovýroby na ekonomiku ťahanú inováciami, teda prechod od montovania áut k ich vývoju, dizajnu, zlepšovaniu. Od práce rúk k práci mozgov, k výrobe a službám s vyššou pridanou hodnotou. Na to sú ale potrebné reformy, okrem iného aj (ale nielen) reforma vzdelávania, vedy a výskumu.

Ivan Mikloš, prezident MESA10

Prognózovať je ťažké, zvlášť budúcnosť :) Ale skúsim, -6,5 %.

Ivan Mikloš, prezident MESA10

Banky sa v zásade správajú tak, ako môžu a musia. Zodpovedajú sa akcionárom, musia tvoriť zisk a zároveň musia rešpektovať pravidlá dané zákonmi a centrálnou bankou, pretože podnikajú s cudzími peniazmi, s peniazmi vkladateľov. Takže istá opatrnosť a averzia k riziku z ich strany je pochopiteľná.

Ivan Mikloš, prezident MESA10

Riešenie vidím v zmene politiky, teda v tom, aby sa peniaze nalievať prestali. To samozrejme nie je možné urobiť teraz, v čase krízy, ale bude to potrebné urobiť po kríze. Problém je v tom, že keď po roku 2009 pominula globálna finančná a ekonomická kríza, s nalievaním peňazí sa neprestalo, čo spôsobilo nielen rast cien aktív a prehĺbenie príjmovej nerovnosti, ale aj odkladanie potrebných štrukturálnych reforiem. Dlhodobo je však takýto model neudržateľný. 

Ivan Mikloš, prezident MESA10

Pozri si odpoveď na predchádzajúcu otázku. 

Ivan Mikloš, prezident MESA10

Všeobecne platné rady väčšinou nefungujú, ale ak by som nejakú mal dať, tak asi jedine takú, že jedinou istotou do budúcnosti je narastanie miery neistoty, a preto je veľmi dôležité byť flexibilný, mať podľa možnosti vytvorené nejaké rezervy a záložné plány. 

Ivan Mikloš, prezident MESA10

Zaujímavá otázka a aj keď názoru v nej obsiahnutému nechýba určité rádio, bol by som určite proti a to z dvoch dôvodov, jedného absolútneho a druhého relatívneho. Ten absolútny spočíva v tom, že v tejto logike by sme potom mohli uvažovať o tom, či nezdaniť po silnej zime viac majiteľov lyžiarskych stredísk, ktorým takáto zima pomohla a nepresunúť takto získané prostriedky napríklad ovocinárom, ktorým ublížila. A ten relatívny dôvod nesúhlasu s takýmto riešením je, že by to bol trest za úspech a čím väčší by bol úspech, tým väčší by bol aj trest. Aj v odvetviach, ktoré z korony profitujú, sú veľmi rozdielne nárasty obratu a zisku. Ti, ktorí sú, alebo boli pružnejší, šikovnejší, infekčnejší, zarobili viac ako ich konkurenti v tom istom sektore, ak by sme ich dodatočne zdanili, tým úspešnejším by sme zobrali viac, takže by to bol trest za úspech.

Ivan Mikloš, prezident MESA10

#akonato, šéfe!

Lidem se prostě musí říci pravda, podepřená reálnými údaji. Být k sobě brutálně upřímní a zbavit se jakýchkoli romantických představ o tom, jak to bude pěkné a jak Vás budou lidé milovat. prostě nebudou. Vůbec totiž nezáleží na Vaší osobnosti, na tom, jak jste to myslel, jestli jste se snažil apod. je také třeba si uvědomit, že restaurace je věc zbytná, která bude trpět vždy, když dojde k poklesu kupní síly, ať už z jakéhokoli důvodu. jste jen tak dobří, jako vaše poslední jídlo. 

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchár

Kéž by to bylo takhle jednoduché, jako dát univerzální recept, byla by to legrace. To ale neplatí ani v životě, ani v podnikání. Motorem, resp. palivem každého businessu jsou peníze. Ty je třeba za každou cenu uchránit, bez nich to prostě nejde. Myslím, že popisovaný postup, jako je zavřít, a počkat na lepší časy je daleko efektivnější než bezhlavé sypání peněz do černé díry. 

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchár

Já myslím, že lidé podléhají romantickým představám a většina restaurací je silně podfinancovaných. Ale nejčastější příčinou problému je, že se pustili do neskutečně konkurenčního odvětví, pro které nemají ani potřebnou kvalifikaci, ani zkušenosti. Prostě to neumějí.... Snaha bez výsledků, totiž nemá žádnou cenu. 

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchár

Talkshow Andrey Belányiovej: Čo spája šport, biznis a vedu?

Ďakujeme pekne. Zatiaľ necítime žiadnu ponorku ale je pravda že mame dobrý tréning keďže už od narodenia sme stále spolu. Čí to bolo v skole, v cyklistike ale aj teraz v biznise sme všetkým prechádzali spolu a tým pádom nám to príde prirodzene. 

Peter Velits, Isadore apparel

Niektorými športami sa na Slovensku da uživiť ale určite nie každým. Podľa môjho názoru tlačiť dieťa do profesionálneho športu však nedáva zmysel. Ak ten šport baví a je to pre to dieťa zábava tak to treba len podporiť a keď to raz príde do toho stavu že sa da tým uživiť tak super. Ale opäť, nedá sa to takto urobiť u každého športu a to štúdium by vždy mali byt minimálne zadne dvierka. 

Peter Velits, Isadore apparel

Uživiť sa športom možno sa aj dá, ale treba si vybrať “správny” šport 😉

A podľa mňa je doležíte, “netlačiť deti do vrcholového športu”, ale naučiť ich šport mať rád. Lebo vzdelanie je na celý život a vrcholový šport je “náročne zamestnanie”, ktoré sa môže „prerušiť” kedykoľvek, napr. aj zranením.

Pokúsiť sa skôr vytvárať podmienky, aby dieťa nestrácalo záujem ku vybranému športu a samo sa chcelo posúvať vyššie k “vrcholu” a zároveň dať mu možnosť si vyštudovať vybraný odbor tak, aby bola aj kvalita ale aj spokojnosť zo všetkých strán. Malo by byt rozhodujúce nastavenie mladého športovca, nie rodičov, ktorí niekedy cez svoje deti by radi realizovali svoje nesplnene sny.

Anastasia Kuzmina, slovenská biatlonistka a olympijská víťazka

To je ťažká otázka a netrúfam si na ňu zodpovedať, pripadne dávať nejaké rady. Verím, že vláda a zväzy nájdu z tejto situácie východisko aj keď je jasne, že to bude veľmi náročne a ťažké. Musíme len držať palce. 

Peter Velits, Isadore apparel

V každom state sú diváci dôležitým doplnením každého športu. Bez divákov to nie je ono.

Ja sa nerada vyjadrujem negatívnym štýlom a vôbec nerada sa hrám na pesimistu. Zvykne sa hovoriť, že vždy je niečo zlé na niečo dobré a niekedy treba len počkať.

Lenže slovenský šport dlhodobo sužuje množstvo vážnych problémov, ktoré koronakriza ešte viac prehĺbila.

Šport zahŕňa oveľa viac, než len financovanie našich vrcholových športovcov, tak aby nás potešili medailovými umiestneniami na medzinárodnej úrovni, alebo budovanie infraštruktúry pre šport pre všetkých alebo podporu športujúcej mládeže...

Súhlasím, že je to nepríjemný moment pre športových fanúšikov-obmedzenie divákov na ligových zápasoch a všetkých športových podujatiach, čo taktiež znamená veľkú finančnú stratu pre kluby.

Aj preto verím, že štát na stretnutiach so strešnou organizáciou slovenského športu, ktorou je Slovensky olympijsky a športový vybor si nájdu konečne spoločnú reč.

Treba si uvedomiť, že SOSV združuje viac než 60 športových zväzov, ako aj ďalšie organizácie, pôsobiace priamo alebo nepriamo v oblasti športu a prostredníctvom svojich členov zastupuje prakticky všetkých športovcov a členov olympijského hnutia na Slovensku. Preto je to inštitúcia, ktorá je oprávnená definovať priority slovenského športu a tlmočiť stanoviska športovej obce aj jej návrhy riešení. Má na to silný mandát.

Verím, že sa tak nájdu vzájomne riešenia mnohých problémov a nájde sa možnosť finančnej pomoci pre všetky subjekty a tým sa odvráti najhorší scenár pre slovensky šport.

Anastasia Kuzmina, slovenská biatlonistka a olympijská víťazka

Ja si myslím, že netreba nič extra meniť v Petrovom prípade. Veľakrát sa hovorí o tom či ho má alebo nemá viac podporovať tím, či má ísť tu Grand Tour alebo inú…nakoniec to aj tak všetko skonči že Peter vyhrá v hocijakých podmienkach. Trosku problém je, že ľudia si už veľmi zvykli na to, že Peter vyhráva a je to už samozrejmosť. A to je potom príčina prečo ľudia hľadajú vždy nejaký “problém” keď Peter nejakú dobu nevyhrá. Šport je veľmi vrtký a aj keď je Peter super talent, to mu nezaručuje že bude stále a veľa vyhrávať.

Peter Velits, Isadore apparel

Ďakujem za otázku. Tie pocity boli super a človek na nej nikdy nezabudne. Môj malý osobný cieľ počas tejto etapy, keď bolo jasne že pelotón nás dostihne, bol prísť pod Alpe d'Huez prvý ešte pred pelotónom. To sa mi podarilo. Tak ci tak boli to skvele pocity aj napriek tej únave. :) 

Peter Velits, Isadore apparel

„Práve dnes plánovať niečo nie je možné...A hlavne začínať, či rozbiehať si nejaký biznis je čisté bláznovstvo.

Avšak podnikanie a biznis majú veľa podôb. Napríklad aj šport v podstate v tejto novej dobe je čím ďalej, tým viac vnímaný ako biznis. A známi športovci „podnikajú” ešte počas športovej kariéry či ihneď po jej ukončení.

Anastasia Kuzmina, slovenská biatlonistka a olympijská víťazka

Áno, konečne je čas venovať sa rodine a deťom.

A vďaka nim si ešte viac uvedomujem, že v tejto dobe vzory potrebujú nielen deti, ale aj dospeli. Potrebujú počuť životný príbeh iného človeka a majú potrebu inspirovať sa. A pravé preto som veľmi rada,  ak som vnímaná ako človek, ktorý môže a vie motivovať.

Toto za biznis nepovažujem, zúčastňujem sa tam kde som žiadaná, ci pozývaná. A vždy som pripravená poukázať viac na tu etapu svojho života, ktorá najviac odzrkadľuje tému konkrétnej diskusie, ci konferencie alebo stretnutia zamestnancov.

Anastasia Kuzmina, slovenská biatlonistka a olympijská víťazka

Partneri #akonatokonferencie