Igor Bukovský

Igor Bukovský

Igor Bukovský, známy doktor a výživový poradca, absolvoval Lekársku fakultu v rokoch 1984-1990 na Jeseniovej fakulte v Martine a LF UK v Bratislave. Titul „PhD.“ získal v roku 1999 v odbore Normálna a patologická fyziológia za výskum včasných štádii aterosklerózy. Je členom Americkej dietetickej asociácie (ADA), Americkej spoločnosti pre klinickú výživu (ASCN), Britskej spoločnosti pre výživu (NS), Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a pod. Je autorom viacerých kníh, z ktorých sa predalo tisícky výtlačkov.

Pozrite si krátky rozhovor s MUDr. Bukovským, ktorý vznikol vďaka projektu HydePark. V rámci neho sú každú stredu organizované pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne prednášky so zaujímavými ľuďmi.