Andrej Šimkovič

Andrej Šimkovič

Andrej Šimkovič pracuje v našej banke od decembra minulého roku ako vedúci oddelenia riadenia nasadzovania releasov. Predtým pôsobil v inej banke, kde začínal ešte ako študent aplikovanej informatiky na pozícii IT administrátora. Z technickej roly sa vypracoval na tím lídra a neskôr projektového manažéra viacerých strategických IT aktivít.

Dnes okrem riadenia a formovania nového oddelenia Andrej vedie projekt, ktorý prináša automatizáciu do všetkých fáz dodávania IT zmien v našej banke. Záujem o túto tému, ale aj prvé úspechy v projekte prinášajú pre jeho tím účasť na rôznych konferenciách. Spoločne reprezentujú Slovenskú sporiteľňu, prednášajú a odborne diskutujú so špecialistami v oblasti automatizácie a robotizácie. Naposledy boli hosťami konferencie prestížneho časopisu Forbes alebo poprednej slovenskej konferencie OpenSlava. Andrej je spoluzakladateľom slovenskej DevOps komunity a nedávno sa vrátil z medzinárodnej konferencie v Nice.

Keď sa v SPORKE povie DevOps, každý si predstaví teba. Ako vnímaš tento záväzok a čo tento projekt pre teba osobne znamená?

Každý väčší projekt si získa pozornosť okolia, no nesmieme zabúdať na fakt, že jeho úspešné dodanie nestojí na jednotlivcoch, ale fungujúcich a dobre kooperujúcich tímoch. Práve toto vnímam ako jeden z kľúčových záväzkov, namiešať tím ľudí so správnymi schopnosťami, nadšením a vytrvalosťou tvoriť budúcnosť Sporky. Téma DevOps kombinuje technológie s ľuďmi, prináša nové nástroje a koncepty, mení tradične zaužívané postupy, ale najmä rúca bariéry medzi dvoma IT svetmi – vývojom (Dev) a prevádzkou (Ops). Pre mňa osobne je toto spojenie špeciálne, na jednej strane mám stály kontakt s modernými technológiami, čo napĺňa moje technické Ja. Na strane druhej pracujem s ľuďmi a pôsobím v manažmente, čo rozvíja moje kariérne smerovanie. Projekt je zároveň svojou prioritou a rozsahom výzvou pre nás všetkých, keďže predstavuje jeden z hlavných pilierov v súčasnej stratégii Sporky – byť inovatívnou a digitálnou bankou.

Na pracovnom trhu chýbajú IT-čkari. Platy sú vo firmách relatívne porovnateľné. Aká je podľa teba naša konkurenčná výhoda, ktorá oslovuje šikovných ľudí?

Šikovní ľudia v IT chcú vytvárať nové, alebo rozvíjať a zlepšovať súčasné riešenia. Vyhľadávajú zmeny a ich najväčšou motiváciou je seba rozvoj a práca s najmodernejšími technológiami.  Čo im naopak prekáža, môžu byť ruky zviazané prísnymi procesmi, nedostatok priestoru alebo podpory na realizáciu svojich nápadov, ale tiež negatívny prístup iných kolegov. V Sporke si to veľmi dobre uvedomujeme, čo potvrdzujú aktuálne bežiace aktivity. Pracujeme na novej architektúre našich aplikácií založenej na mikroslužbách, čo nám umožňuje jednoduchšiu automatizáciu a  prevádzku na virtualizovaných, resp. kontajnerových platformách. Bežíme už prvé aplikácie v Cloude, budujeme novú big data vrstvu pre našich analytikov a data scientistov. Na začiatku tohto roka sme predstavili digitálnu platformu George a neustále ju zlepšujeme. Agilita tiež nie je pre nás neznámy pojem. Máme za sebou prvé agilne odriadené projekty, ktoré poukázali na medzery v našej vzájomnej spolupráci či komunikácii. Bola to cenná skúsenosť a dnes už vznikajú prvé cross funkčné a produktovo orientované tímy, ktoré budú spoločne a kontinuálne dodávať inovácie našim klientom. K efektívnemu fungovaniu a automatizácii však potrebujete aj jednoduchšie procesy, tie naše prechádzajú komplexnou revíziou. Meníme spôsob prioritizácie požiadaviek, upravujeme change management proces, radikálne modifikujeme release & deployment proces tak, aby sme vedeli riadiť aj tradičný aj nový automatizovaný svet aplikácií. Prostredie u nás je v týchto mesiacoch celkovo veľmi dynamické a ambiciózne, na každom rohu vidíte workshopovať skupinky kolegov vymýšľajúcich nové riešenia, čo je zároveň aj pre mňa najväčšou motiváciou a každodennou dávkou pozitívnej energie.

Čo podľa teba ponúkame mladým IT-čkárom? Prečo by si im odporučil ísť robiť k nám a nie inam? Myslíš si, že naozaj platí, že zamestnanec si vyberá svojho šéfa?

Na našom oddelení zapájame nových kolegov do rozvojových aktivít od ich prvých momentov medzi nami. Tvoria dvojičky s našimi seniormi a expertmi v projektoch, kde získavajú technické vedomosti,  prehľad prostredí, ale spoznávajú aj okolité tímy s ich agendou. Dobrá spolupráca je pre nás kľúčová, v mnohých prípadoch presahuje aj brány Sporky, nakoľko sme súčasťou bankovej skupiny Erste, s ktorou bežíme skupinové projekty. Ísť do zahraničia a zdieľať skúsenosti s kolegami z iných spoločností je tiež vnímané veľmi pozitívne. Popri práci dbáme dôraz na správny work life balance našich zamestnancov, pripravujeme športové hry, v budove centrály máme bedmintonové kurty, ale organizujeme tiež pravidelné HydeParky a konferencie na zaujímavé témy. Mladá nastupujúca generácia vám vie naopak ponúknuť celú radu benefitov, osobne vidím ich prínos v sviežich nápadoch a odvážnejšom prístupe k riešeniu problémov, ktorý je napr. základom aj nášho DevOps projektu. S novou generáciou potom prichádzajú aj nové typy šéfov a talentov. V banke s nimi aktívne pracujeme a rozvíjame ich v rámci komplexného rozvojového programu L.Í.D.E.R. V rámci programu si vyskúšajú assessment centrá, absolvujú rôzne školenia, zažijú rotácie a stáže na iných oddeleniach, ale riešia i prípadové štúdie z reálnych projektov. Spätnou väzbou na prácu so zamestnancami je pre nás následne aktuálna situácia na trhu a schopnosť udržať motivovaných lídrov a kľúčových zamestnancov. Dnes majú veľký priestor na zmenu zamestnania, no som presvedčený, že je to práve o šéfoch – ako vedia vytvárať priestor a podporu svojim ľuďom, nasmerovať víziu a smer ich spoločnej práce.

Pri mnohých pozíciách sa skloňuje slovo automatizácia, prípadne náhrada ľudí formou AI. Čaká nás niečo také aj v oblasti IT? Čo to znamená pre firmy?

Ono sa to už deje aj v IT. Najviac obsadzovanou pozíciou tento rok podľa LinkedIn je DevOps Engineer. Táto pozícia sa špecializuje práve na automatizáciu manuálnych činností a tým odbúrava neproduktívnu manuálnu prácu zamestnancov. Ľudia sa často obávajú prepustenia v dôsledku ich nahradenia strojmi, no realita ukazuje opak. Ich agenda sa mení a práca sa transformuje na tvorivé činnosti, kde získavajú viac priestoru na zlepšovanie a zavádzanie nových aplikácií. Ďalším prínosom je schopnosť rýchlejšieho dodávania inovácií a produktov pri vyššej miere stability systémov, keďže ubúda chybovosť v dôsledku ľudského faktoru. Umelá inteligencia (AI) potom prispieva rovnako k vyššej efektivite.  Dnes je už bežne používaná pri chat botoch, monitorovacích nástrojoch, bezpečnostných analýzach transakcií, ale aj rozhodovacích systémoch, napr. pri automatizovanom posudzovaní žiadostí klientov o úver.   

Prečo je podľa teba dôležité zdieľať know how v rámci IT komunity aj s inými firmami? Nepripravujú sa tak firmy o konkurenčnú výhodu?

U nás ku komunitám pristupujeme veľmi pozitívne, aktívne ich podporujeme a spoluorganizujeme. Prax ukazuje, že všetci riešime podobné problémy, no pohľad očami iných spoločností a ich prostredia prináša stále nové inšpirácie a veľakrát tie správne nápady. Na pozadí vnímam možno aj našu zvedavosť, zamýšľame sa, ako to asi funguje inde a podobne. Konkurenciu za tým nevidím, náš trh je malý, väčšina z nás spolu študovala alebo sme spolu pôsobili v prvých zamestnaniach, kde sme na úlohách spolupracovali. Tak prečo si nepomôcť aj teraz? Aktuálny trend to potvrdzuje, vidíme stále viac a viac meetup stretnutí, k čomu prispievajú nové kolaboračné nástroje, ale aj mladá nastupujúca generácia známa svojou otvorenosťou. Tiež pozorujem, že IT-čkári sa radi pochvália vlastnými skvelými riešeniami a skriptami (smiech). Uvedené potvrdí aj naša DevOps komunita, kde majú zastúpenie spoločnosti z rovnakých odvetví, no všetci oceňujú prínos spoločných stretnutí a zdieľania skúseností. Pozeráme na to skôr pohľadom, že dobrá konkurencia nás robí lepšími.

Ako si predstavuješ banku budúcnosti? Budeme všetko riešiť len cez mobil?

Moderné technológie, nové koncové zariadenia a rôzne druhy aplikácií už dnes zásadne redefinujú spôsoby, akými riadime svoje financie. S mobilnými telefónmi platíme, žiadame o úvery, ale aj posielame peniaze na pár klikov. Výdavky a celkovo hospodárenie vieme sledovať prostredníctvom aplikácií, nutnosť navštíviť pobočku sa naopak postupne minimalizuje. IT spoločnosti a fintechové startupy stále viac konkurujú svojimi produktami tradičným bankám. Tie v budúcnosti vidím skôr ako softvérové firmy, ktoré budú ťažiť zo spolupráce s fintechmi a inovatívne produkty budú sprístupňovať rovnakým trendom, aký badať u úspešných startupov. Samozrejmosťou budú automatizované a digitalizované procesy či multikanálový predaj produktov podporený umelou inteligenciou a kognitívnymi technológiami.