Zodpovedné firmy na Slovensku pristupujú k tomu, aby sa rôznorodosť ľudí neodsudzovala, ale naopak k nej spoločnosť pristupovala otvorene a stavala na nej. Zároveň im tento prístup prináša aj ekonomické výhody. Jednou z takých firiem je aj Slovenská sporiteľňa, ktorá pred pár dňami podpísala Chartu diverzity, a zaviazala sa k tomu, aby postavenie zamestnancov vo firme bolo rovnocenné.

Podľa The European Business Test Panel (3 000 firiem, 25 štátov EÚ) až 83 % podnikov potvrdilo, že diverzita má pozitívny dopad na ich biznis. Rôznorodí zamestnanci sa dokážu tiež omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcej rôznorodosti súčasného trhu a zákazníkov a ich požiadavkám na kvalitu a funkcionalitu tovarov a služieb. Politika diverzity napríklad znižuje náklady spojené s nedostatkom pracovných síl, otvára nové trhy a zlepšuje výkon firiem na už existujúcich trhoch. Firmy sa stávajú viac konkurencieschopné.

Slovenská sporiteľňa robila v oblasti rovnocennosti zamestnancov viacero aktivít už pred samotným podpisom charty. V rámci platformy na podporu firemnej kultúry s názvom Modrý motýľ, ktorú banka zriadila pred dvoma rokmi, funguje iniciatíva Diverzita.

Pre kolegov vo veku 55+ organizuje banka workshopy. Snahou je, aby sa necítili v kolektíve mladších ľudí menejcenne. Práve naopak, banka vyzdvihuje ich skúsenosť a názory, ktorými dokážu prispieť k lepším riešeniam.

Kolegyne na materskej sa banka snaží informovať o dianí v banke. Pravidelne im posiela elektronickú verziu interného časopisu. Tiež pre nich organizuje workshopy, na ktorých sa snaží okrem odovzdania informácií získať ich pohľad na materskú, návrat a ďalšie fungovanie v banke. Ich návrat a skĺbenie práce a rodiny sa snaží zmierniť aj ponúknutím čiastočného úväzku aspoň po dobu, kým sa na rolu matky a pracujúcej ženy adaptujú.

Pre zdravotne znevýhodnených študentov je vytvorený vzdelávací program aj potenciálne pracovné pozície, ktoré by mohli v banke vykonávať.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.