Kalkulačka Splátkového úveru pre začínajúcich podnikateľov

Mesačná splátka istiny

Uvedený príklad je len informatívny. K splátke istiny je potrebné pripočítať:

- úroky v závislosti od úrokovej sadzby
- jednorazový spracovateľský poplatok a mesačný poplatok za vedenie úverového účtu. Prehľad poplatkov nájdete v Sadzobníku poplatkov určenom pre klientov obsluhovaných pobočkovou sieťou.
- Úver vám bude poskytnutý po splnení podmienok stanovených bankou.