Sporopay

Nástroj pre implementáciu platobnej metódy Sporopay

Povinné parametre

Údaje je potrebné zarovnávať zľava do povinnej dĺžky nulou. Povolené sú iba ASCII znaky okrem ";" bodkočiarky, "&" znaku and a "?" otázniku. NEODPORÚČAME NA TESTOVANIE POUŽÍVAŤ REÁLNE HODNOTY.

Nepovinné parametre

Tajný kľúč