Dlhopisy SLSP RODINA 2017

Dátum od
do
Zobraziť
Na grafe zobraziť
Hodnoty

Informácie o emisii

Dátum fixácie:29.07.2014
Dátum splatnosti:31.07.2017
Emitent:Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov:Dlhopisy SLSP Rodina 2017
ISIN:SK4120010109 séria 01
Menovitá hodnota::100 EUR
Emisný kurz:price 101.50%
Dátum vydania:31.07.2014
Dátum splatnosti:31.07.2017
Pozorovacie obdobie:od 31.07.2014 do 29.07.2017
Sledované dátumy:kalendárne dni Pozorovacieho obdobia (denné pozorovania)
Počiatočná cena:záverečný kurz Podkladových aktív na príslušnej burze k 29.7.2014
Výnos:aritmetický priemer denných úrokových sadzieb určených k príslušnému Sledovanému dátumu:
  • denná úroková sadzba 4,00 % p. a., ak Záverečná cena každého z Podkladových aktív bude vyššia alebo rovná ich Počiatočnej cene;
  • denná úroková sadzba 2,00 % p. a., ak Záverečná cena jedného alebo viacerých Podkladových aktív bude pod ich Počiatočnou cenou, ale zároveň na úrovni aspoň 80 % ich Počiatočnej ceny;
  • denná úroková sadzba 0,00 % p. a., ak Záverečná cena jedného alebo viacerých Podkladových aktív bude pod úrovňou 80 % ich Počiatočnej ceny.

Informácie o akciách

Názov akcie Hodnota fixácie