Monika Zamecová

 

Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Bankovníctvo. Predmety: menová analýza a prognóza, investičné bankovníctvo, podnikanie komerčných bánk.

Pozícia v SLSP: Dokumentácia pre firmy.                        

Na čom som pracoval/a, moje úspechy: Vypracovanie dokumentácie (kvitancie), spracovanie dokumentácie a jej archivovanie, archivovanie splatených úverov, komunikácia s obchodníkmi, spolupráca na tvorbe postupov, školenie brigádnikov, vykonávanie iných administratívnych podporných činností, vykonávanie ostatných činností v zmysle organizačného poriadku.

Čo mi ide: Viem pracovať v tíme a vždy som presná ako hodinky. Tieto vlastnosti som nadobudla dlhoročným hraním volejbalu, v ktorom som dosiahla pekné úspechy.

Referencie: Monika Zamecová pracovala v Slovenskej sporiteľni, a.s. od roku 2016 na oddelení Dokumentácia pre firmy. Medzi jej silné stránky patria: aktívny prístup k riešeniu problémov, flexibilita, pracovitosť, svedomitosť, precíznosť. Ku svojim pracovným úlohám pristupovala vždy zodpovedne a spoľahlivo, aj nad rámec svojich pracovných povinností. S jej prácou som bola vždy spokojná a nemám k nej žiadne výhrady.