Bc. Kristína Kanková

 

Škola: Fakulta Managementu Univerzity Komenského, blok podnikanie

(predmety: ekonómia, finančný manažment, hodnotový manažment,...)

Pozícia v SLSP: dohodár, administratívna podpora HR oddelenia

(evidovanie pošty, scanovanie, archivácia,...)

Na čom som pracovala / Moje úspechy: V rámci štúdia na VŠ som bola súčasťou tímu študentov, ktorí spolupracovali s úspešnými podnikmi. Úlohou nás študentov bolo nájsť oblasť, kde by tieto podniky mohli rozšíriť svoje pôsobenie alebo definovať,  ako by mohli lepšie zaujať zákazníkov. Nami navrhované riešenia následne firmy prisľúbili zaviesť do praxe.

Čo mi ide (v čom som dobrá): Pri plnení svojich pracovných úloh prichádzam do kontaktu s citlivými informáciami o zamestnancoch, s ktorými narábam veľmi zodpovedne. V prípade, že nastane neočakávaná situácia, beriem to ako výzvu niečo nové sa naučiť. Rada pracujem v tíme, v ktorom môžem jeho členov naviesť k lepším výkonom.

Referencie (povedali o mne): Kristínka dosahuje vynikajúce pracovné výsledky vďaka proaktívnemu prístupu. Je ochotná učiť sa, posúvať a pracovať na sebe. Má kultivované vystupovanie a dobrý prvý dojem. Snaží sa hľadať riešenia a spôsoby, ako sa veci dajú urobiť. Má kreatívne myslenie a uvažovanie, je energická, dynamická osobnosť. Je sympatická, zodpovedná a má pozitívny a ľudský prejav. Má ambíciu sa posúvať a zároveň so sebou potiahnuť aj ostatných. (Janka Šmahovská)