Bc. Kristína Čúzyová

 

Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, odbor Manažment podniku, predmety: Organizácia manažérskej práce, Manažérska ekonomika, Dane podnikateľských subjektov, Finančný manažment a podnikateľské riziko, Manažment kvality, Medzinárodný manažment a podnikanie, Makroekonómia a medzinárodná ekonomika, Účtovníctvo podnikateľov, Podnikové financie, Finančno-ekonomická analýza, Manažment ľudských zdrojov, bakalárska práca: Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore

Pozícia v SLSP: pracujem na oddelení Lízingu, mojou náplňou práce je administratívna podpora oddelenia čo zahŕňa zakladanie osôb do bankového systému FE, kontrola správnosti a aktuálnosti informácií z úverových a lízingových zmlúv v porovnaní s OR/ŽR, hľadanie konečných užívateľov výhod, skenovanie a archivácia dokumentov

Na čom som pracovala/moje úspechy: vykonávala som administratívne práce v Tíme zákazníckych služieb spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. Náplňou mojej práce bolo zakladenie zmlúv na plyn uzatvorených podomovými predajcami do systému Západoslovenskej energetiky, a. s. V spoločnosti H&M Hennes&Mauritz SK, s. r. o. som pracovala ako asistentka predaja. Moja práca zahŕňala podporu predaja, pomoc zákazníkom a pomoc s celkovým udržiavaním chodu prevádzky.   

Čo mi ide: Viem si zorganizovať pracovný čas, úlohy sa snažím splniť v požadovaných termínoch, baví ma pracovať v banke, chcem rozvíjať svoje schopnosti v rôznych smeroch, navštevujem jazykový kurz anglického jazyka s national speakerom, vo svojom voľnom čase sa venujem jazdeniu na koni a v zime aj lyžovaniu.

Referencie: Kristína má záujem zlepšovať svoje znalosti, vyznačuje sa systematickosťou a príjemným vystupovaním, vie si zorganizovať pracovný čas, je pracovitá, dôsledná a zodpovedná, v tíme obľúbená, dokáže pracovať samostatne.