Andrea Škuláňová

 

Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave. Bakalárske štúdium som absolvovala v odbore: Financie, bankovníctvo, investovanie. Inžinierske štúdium v odbore: Podnikové financie s predpokladaným ukončením v máji 2020.
Predmety: finančná analýza a plánovanie podniku, účtovný a daňový reporting, finančné procesy v spoločnosti Henkel.

Ekonomickým smerom som sa vydala už počas strednej školy, kedy som navštevovala Obchodnú akadémiu.

Pozícia v SLSP: Spracovanie finančných výkazov firemných klientov SLSP a ich transformácia do bankového analytického systému. Vypracovanie základnej finančnej analýzy a príprava podkladov na návrh ratingu firemných klientov. Riešenie požiadaviek obchodných útvarov banky a komunikácia spojená s prípravou podkladov pre úverový proces.

Na čom som pracoval/a / Moje úspechy: Za svoju prednosť považujem precíznosť v práci, čo mi pomohlo pri odhaľovaní a riešení chýb v podkladoch klientov, či nedostatkov v systéme. Vždy si dávam záležať na výsledkoch svojej práce a spokojnosti kolegov. Je pre mňa veľmi dôležité správne a promptné plnenie požiadaviek kolegov.

Čo mi ide (v čom som dobrý/á): Baví ma analyzovať údaje, skúmať ich príčiny a dôsledky.

Referencie (povedali o mne): „Andrea je pri práci veľmi dôsledná a pracuje s vysokou mierou presnosti. Pri práci dokáže zúžitkovať svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti účtovníctva a finančnej analýzy podniku. Do zverenej pracovnej agendy sa zaučila veľmi rýchlo a neustále sa chce učiť niečo nové a naďalej sa zlepšovat. Andrea je veľmi zodpovedná a pracovitá. Svoju prácu vykoná vždy v dohodnutom čase a vo vysokej kvalite. V kolektíve je obľúbená a snaží sa byť pre ostatných čo najviac nápomocná.“