Využívanie súborov cookies na stránkach
elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne

Internetbanking, mobilné a desktopové aplikácie Slovenskej sporiteľne, naše elektronické bankové alebo finančné služby ako aj naše webové stránky využívajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať vám lepšie služby a pripraviť pre vás ponuku služieb.

Umožňujú rýchlejší a bezpečnejší prístup k internetbankingu a internetovým stránkam banky a k ďalším službám.

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet).

Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky alebo používateľovi internetbankingu možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky (alebo na stránky služby internetbanking), na ktorých už niekedy bol.

Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie.

Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na webových stránkach Slovenskej sporiteľne alebo pri používaní našich aplikácií sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku.

Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi bankou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi banky).

Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru.

Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie banky s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera.

Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Slovenská sporiteľňa používa túto technológiu na svojich stránkach a stránkach internetbankingu, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom.

Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach banky, spracovanie formulárov na webových stránkach, ako aj bezpečné a bezchybné fungovanie služieb internetbankingu.

Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ochrana súkromia

Tieto informácie slúžia na poskytnutie špecifických informácií týkajúcich sa toho, ako používame súbory cookies. Ak používame cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Tieto sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok banky ako aj Podmienok používania internetových stránok Slovenskej sporiteľne. Viac detailov a právnych informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v Zmluvných podmienkach – ochrana osobných údajov. Na spracúvanie súborov cookies sa primerane použije: Informácia o spracúvaní osobných údajov – klienti (ďalej len „Hlavná informácia“) a Pravidlá ochrany súkromia – mobilné aplikácie (privacy policy) (ďalej len „Informácia k mobilným aplikáciám“). Odporúčame, aby ste sa s týmito doplňujúcimi informáciami oboznámili.

Na aké účely používame cookies?

Súbory cookies vo všeobecnosti používame na tieto účely:

(i)   Poskytovanie bankových produktov a služieb;
(ii)  Vykonávanie bezpečnostných opatrení na prevenciu pred podvodmi;
(iii) Marketingové účely.

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho,
na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia
alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené v Hlavnej informácii
a v Informácii k mobilnými aplikáciám.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na webových stránkach Slovenskej sporiteľne alebo pri používaní našich aplikácií sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými, štatistickými, nešpecifikovanými  a s marketingovými  súbormi cookies.

Každý používateľ je oprávnený nastaviť si požívanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na používanie cookies sa udeľuje najmä na marketingové účely.

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka, aplikácia), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti webových stránok (George) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka, aplikácia), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti webových stránok (George) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: areaId
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s funkciou cache na webstránke, zabezpečuje transfer medzi Adobe TM pri spustení Adobe.
Platnosť: trvalá

Názov cookie: __EX_11913fd17540b82ab99a2be92dbdbd011ae7a9d4__
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 3 roky

Názov cookie: cookieSize
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: Session

Názov cookie: CYmsDMYh2b
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 300 dní

Názov cookie: test
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje či návštevník stránky marketingové cookies v vo vyskakovacom okne. Tento súbor cookie je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s GDPR na webových stránkach.
Platnosť: session

Názov cookie: TCPID
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na zabezpečenie súladu webovej stránky Tag Manager s GDPR. Súbor cookie sa používa na získanie výslovného súhlasu používateľa s tým, ktoré tagy môžu zhromažďovať údaje o používateľovi.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: environmentConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: mookie_once
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-is-timing-finished
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-conversation-transferred
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-is-expanded
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-pageId
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: CookieConsent
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Uloží stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: JSESSIONID
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: refinData
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: renderid
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Tento súbor cookie sa používa na priradenie návštevníka ku konkrétnemu serveru – táto funkcia je potrebná na fungovanie webovej stránky.
Platnosť: session

Názov cookie: hypoData
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: dtObj
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: areaId
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s funkciou cache na webstránke, zabezpečuje transfer medzi Adobe TM pri spustení Adobe.
Platnosť: trvalá

Názov cookie: __EX_11913fd17540b82ab99a2be92dbdbd011ae7a9d4__
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 3 roky

Názov cookie: cookieSize
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: Session

Názov cookie: CYmsDMYh2b
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 300 dní

Názov cookie: test
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje či návštevník stránky marketingové cookies v vo vyskakovacom okne. Tento súbor cookie je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s GDPR na webových stránkach.
Platnosť: session

Názov cookie: TCPID
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na zabezpečenie súladu webovej stránky Tag Manager s GDPR. Súbor cookie sa používa na získanie výslovného súhlasu používateľa s tým, ktoré tagy môžu zhromažďovať údaje o používateľovi.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: environmentConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: mookie_once
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-is-timing-finished
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-conversation-transferred
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-is-expanded
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-pageId
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: CookieConsent
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Uloží stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: JSESSIONID
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: refinData
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: renderid
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Tento súbor cookie sa používa na priradenie návštevníka ku konkrétnemu serveru – táto funkcia je potrebná na fungovanie webovej stránky.
Platnosť: session

Názov cookie: hypoData
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: dtObj
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: environmentConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: timestamp
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Nastaví časovú značku, kedy bola na server odoslaná posledná úspešná požiadavka.
Platnosť: trvalé

Názov cookie: tracking_disabled
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 50 rokov

Názov cookie: visited_slsp
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: test_cookie
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: tc_test_cookie
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Tento súbor cookie určuje, či prehliadač akceptuje súbory cookie.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: TS#
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na zaistenie bezpečnosti webových stránok a odhaľovanie podvodov.
Platnosť: session

Názov cookie: TC_PRIVACY
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: TC_PRIVACY_CENTER
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: FDLBCTLY
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: hex (6)
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: J24oRje5R7
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: slsp
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: webchatConversationGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: webChatSystemConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: zO1xqGlJlF5oPddfihq
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: environmentConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: timestamp
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Nastaví časovú značku, kedy bola na server odoslaná posledná úspešná požiadavka.
Platnosť: trvalé

Názov cookie: tracking_disabled
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 50 rokov

Názov cookie: visited_slsp
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: test_cookie
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: tc_test_cookie
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Tento súbor cookie určuje, či prehliadač akceptuje súbory cookie.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: TS#
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na zaistenie bezpečnosti webových stránok a odhaľovanie podvodov.
Platnosť: session

Názov cookie: TC_PRIVACY
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: TC_PRIVACY_CENTER
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: FDLBCTLY
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: hex (6)
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: J24oRje5R7
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: slsp
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: webchatConversationGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: webChatSystemConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: zO1xqGlJlF5oPddfihq
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Neklasifikované cookies

Tieto cookies slúžia na anonymné získavanie informácií o návštevnosti tejto webovej stránky. Používanie neklasifikovaných cookies je možné bez vášho súhlasu. Neklasifikované cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Štatistické cookies

Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Stránky tretích strán

Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google

Google Analytics
Google Optimize
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Adobe

Adobe Experience Cloud
Viac o ochrane súkromia: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html  

ThreatMark

ThreatMark
Viac o ochrane súkromia: https://www.threatmark.com/privacy-terms/

Hotjar

Viac o ochrane súkromia: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy
Viac o používaní cookies: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Slovenská sporiteľňa pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve webových stránok Slovenskej sporiteľne. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.