Vedenie banky

Štefan Máj

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Absolvent Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor automatizované systémy riadenia.

V Slovenskej sporiteľni pôsobil v rokoch 1991 – 1995 ako riaditeľ úseku správy majetku, generálny riaditeľ divízie techniky a neskôr člen predstavenstva.

Od roku 1995 do 1998 bol členom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa v Komerční banke, a. s., Bratislava.

Od decembra 1998 podpredseda predstavenstva a prvý viceprezident Slovenskej sporiteľne. Ako predseda Komisie pre prípravu privatizácie Slovenskej sporiteľne a člen Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora pri MF SR sa významne podieľal na privatizačnom procese Slovenskej sporiteľne.

Od 1. januára 2015 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Štefan Máj
Zobraziť viac

Peter Krutil

podpredseda predstavenstva

Študoval ekonómiu na Fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvoval rôzne kurzy zamerané na finančné trhy a obchodovanie s cennými papiermi a stáže v Creditanstalt Vienna a Creditanstalt London.

V rokoch 1991 až 1993 pôsobil vo VÚB, a.s., Bratislava, ako referent vykonával obchody s cennými papiermi a uvádzal nové spoločnosti na Burzu cenných papierov.

V roku 1993 bol dílerom peňažného a kapitálového trhu v Tatra banke, a.s., Bratislava.

Od roku 1993 do roku 1998 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o.c.p., a.s., Bratislava.

V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR.

V decembri 1998 bol zvolený za člena predstavenstva a Slovenskej sporiteľne.

Žije v Bratislave, hovorí anglicky, nemecky a rusky.

Peter Krutil
Zobraziť viac

Richard Chomist

člen predstavenstva

Richard Chomist prišiel do predstavenstva Slovenskej sporiteľne z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti Erste Group IT Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom IT riešení pre Slovenskú sporiteľňu. Počas posledných troch rokov v nej pôsobil ako riaditeľ divízie IT Operations zodpovedným za infraštruktúru a prevádzku IT v Slovenskej sporiteľni. Predtým pracoval 12 rokov v riadení letovej prevádzky v civilnom letectve.

Od 1. apríla 2015 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Richard Chomist
Zobraziť viac

Alexandra Habeler-Drabek 

členka predstavenstva

Vyštudovala Wirtschaftsuniversität vo Viedni.

Má viac ako 22-ročné skúsenosti v oblasti riadenia rizika. Počas profesionálnej kariéry nadobudla rozsiahle vedomosti v oblasti underwritingu a vymáhania pohľadávok v retailovom a korporátnom segmente a komplexného strategického a metodologického riadenia rizík. Do Erste Bank prišla v roku 2010 zo spoločnosti UniCredit ako vedúca riadenia operačného rizika a v roku 2012 sa stala súčasťou top manažmentu Erste Group. 

Od 1. januára 2017 sa stala členkou predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovednou za riadenie rizík.

Alexandra Habeler-Drabek
Zobraziť viac

Zdeněk Románek

člen predstavenstva

Profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1999 v poradenskej spoločnosti KPMG. Po ročnom pôsobení v Revitalizační agenture pracoval od roku 2001 vyše šesť rokov pre konzultačnú spoločnosť McKinsey & Company vo viacerých európskych krajinách. V roku 2007 prijal ponuku z Českej pojišťovny, ktorá je súčasťou Generali PPF Holding, kde zodpovedal za predaj, distribúciu či produktový manažment. Od roku 2013 riadil retail v Air Bank, ktorá je členom skupiny PPF.

Zdeněk Románek je absolventom Karlovej univerzity a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Titul MBA získal vo Francúzsku na INSEAD Fontainebleau University.

Od 15. júna 2015 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Zdeněk Románek
Zobraziť viac

Dozorná rada

Zloženie dozornej rady banky:

  • Gernot Mittendorfer – člen,
  • Jan Homan – člen,
  • Ľudovít Ódor – člen,
  • Tatiana Knošková – členka,
  • Beatrica Melichárová – členka,
  • Alena Adamcová – členka.

Štruktúra akcionárov

Erste Bank AG  – 100 %