Vedenie banky

Peter Krutil

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Študoval ekonómiu na Fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvoval rôzne kurzy zamerané na finančné trhy a obchodovanie s cennými papiermi a stáže v Creditanstalt Vienna a Creditanstalt London.

V rokoch 1991 až 1993 pôsobil vo VÚB, a.s., Bratislava, ako referent vykonával obchody s cennými papiermi a uvádzal nové spoločnosti na Burzu cenných papierov.

V roku 1993 bol dílerom peňažného a kapitálového trhu v Tatra banke, a.s., Bratislava.

Od roku 1993 do roku 1998 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o.c.p., a.s., Bratislava.

V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR.

V decembri 1998 bol zvolený za člena predstavenstva banky a od januára 2015 bol podpredsedom predstavenstva.

Od 1. januára 2018 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Peter Krutil

Zdeněk Románek

člen predstavenstva

Profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1999 v poradenskej spoločnosti KPMG. Po ročnom pôsobení v Revitalizační agenture pracoval od roku 2001 vyše šesť rokov pre konzultačnú spoločnosť McKinsey & Company vo viacerých európskych krajinách. V roku 2007 prijal ponuku z Českej pojišťovny, ktorá je súčasťou Generali PPF Holding, kde zodpovedal za predaj, distribúciu či produktový manažment. Od roku 2013 riadil retail v Air Bank, ktorá je členom skupiny PPF.

Zdeněk Románek je absolventom Karlovej univerzity a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Titul MBA získal vo Francúzsku na INSEAD Fontainebleau University.

Od 15. júna 2015 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Zdeněk Románek

Alexandra Habeler-Drabek 

členka predstavenstva

Vyštudovala Wirtschaftsuniversität vo Viedni.

Má viac ako 22-ročné skúsenosti v oblasti riadenia rizika. Počas profesionálnej kariéry nadobudla rozsiahle vedomosti v oblasti underwritingu a vymáhania pohľadávok v retailovom a korporátnom segmente a komplexného strategického a metodologického riadenia rizík. Do Erste Bank prišla v roku 2010 zo spoločnosti UniCredit ako vedúca riadenia operačného rizika a v roku 2012 sa stala súčasťou top manažmentu Erste Group. 

Od 1. januára 2017 sa stala členkou predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovednou za riadenie rizík.

Alexandra Habeler-Drabek

Pavel Cetkovský

člen predstavenstva a finančný riaditeľ (CFO)

Svoju bankovú kariéru začal v Českej sporiteľni a bol súčasťou jej manažérskeho tímu od čias, kedy sa jej vlastníkom stala Erste Group. Zastával rôzne riadiace pozície v oblastiach financií, riadenia rizika a retailu; neskôr pôsobil ako riaditeľ riadenia rizika, finančný riaditeľ a generálny riaditeľ v lokálnych bankách skupiny Erste.

Od januára 2018 je členom predstavenstva a finančným riaditeľom Slovenskej sporiteľne zodpovedným za účtovníctvo a controlling, riadenie bilancie a tiež za oblasť facility, životné prostredie a výstavbu.

Pavel Cetkovský

Milan Hain 

člen predstavenstva

Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandskú prácu realizoval na University of Technology v Eindhovene. Svoje manažérske a odborné znalosti ďalej zdokonaľoval rôznymi odbornými programami, vrátane prestížnej London Business School.

Svoju kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1993 vo VÚB banke, v ktorej zastával viacero pozícií vrátane riaditeľa vývoja IT. V roku 1999, už ako výkonný riaditeľ IT (CIO), prešiel do komunikačného sektora, kde zotrval až do roku 2012. Následne začal pôsobiť v Raiffeisen Bank v Českej republike.

Od 1. júla 2018 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za IT a bankové operácie.

Alexandra Habeler-Drabek

Dozorná rada

Zloženie dozornej rady banky:

  • Gernot Mittendorfer – predseda dozornej rady,
  • Jan Homan – podpredseda dozornej rady,
  • Tatiana Knošková – členka,
  • Beatrica Melichárová – členka,
  • Alena Adamcová – členka.

Štruktúra akcionárov

Erste Bank AG  – 100 %

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť