Sponzorský program Pridaná HODNOTA

Pod sponzorstvom rozumieme dobrovoľnú podporu inštitúcií, iniciatív a projektov v sociálnej oblasti, v kultúre a vzdelávaní. Sponzorským programom Pridaná HODNOTA sa otvorene hlásime k zodpovednosti za tieto oblasti. Už viac ako 10 rokov sme aktívni v oblasti podpory spoločenského života na Slovensku. Počas tohto obdobia sme podporili stovky projektov v oblasti kultúry a umenia, vzdelávania a športu a to v sume viac ako 11 miliónov eur.

Viac informácií