Benefity pre vás

V našej banke nám na ľuďoch záleží, a preto chceme, aby mali tie najlepšie benefity:

  • motivujúcu variabilnú zložku odmeňovania,
  • dni voľna navyše,
  • preventívnu zdravotnú prehliadku,
  • príspevok na stravu,
  • doplnkové dôchodkové sporenie,
  • spoločne organizované športové a kultúrne aktivity,
  • rôzne vzdelávacie a rozvojové aktivity
  • a iné...
Viac informácií