International Desk

Odborné poradenstvo a profesionálna banková pomoc pre vaše cezhraničné podnikanie.

International Desk je informačné a podporné miesto zamerané výlučne na podporu cezhraničného podnikania. Je v našej banke miestom prvého kontaktu, kde získate v slovenskom a anglickom jazyku:

  • všetky potrebné informácie o ponuke produktov a služieb banky na podporu vášho podnikania,
  • všetky kontakty na zamestnancov banky, kolegov zo skupiny Erste Bank, príp. na našich obchodných partnerov, ktorí vám nielen kvalifikovane poradia, ale aj poskytnú požadované finančné služby.

Budeme radi, ak sa na nás aj vy s dôverou obrátite vždy, keď budete potrebovať:

  • pomoc pri bankových činnostiach súvisiacich s vaším podnikaním,
  • pomoc pri otváraní účtov, poskytovaní úverov a bankových záruk,
  • poradenstvo pri zakladaní podnikateľských subjektov,
  • poradenstvo v oblasti právnych predpisov a nariadení,
  • informácie o špecifikách daného regiónu,
  • kontakty na právnikov, daňových poradcov a audítorov,
  • rýchle a jednoduché zabezpečenie dôležitých formulárov a dokumentov.

Viac informácií o našich službách vám poskytne:

International Desk pre firemných klientov Slovenskej sporiteľne

e-mail: internationaldesk@slsp.sk

tel.: +421/2/48624440

fax: +421/2/48627041