Ratingy Slovenskej sporiteľne

Fitch Ratings
Dlhodobý rating  A-
Krátkodobý rating F1
Podporný rating 1
Individuálna bonita (viability rating) bbb+
Výhľad stabilný