Ratingy Slovenskej sporiteľne

Moody's Investors Service
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
Riziko protistrany (dlhodobé/krátkodobé) A1/P-1
Základné úverové hodnotenie/Upravené úverové hodnotenie baa2/baa1
Rating emitenta (Issuer rating) A2
stabilný výhľad
Rating krytých dlhopisov Aaa
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť