Ratingy Slovenskej sporiteľne

Fitch Ratings
Dlhodobý rating BBB+
Krátkodobý rating F2
Podporný rating 2
Individuálna bonita (viability rating) bbb+
Výhľad stabilný