Živnostník

Potrebujete mať úhrady od vašich zákazníkov na účte čo najrýchlejšie?

 • bankujte s najväčšou bankou na Slovensku
 • máme pre vás pripravený balík služieb pre živnostníkov

Do konca júna vám ponúkame lacnejšie nezabezpečené úvery až o 1% ročne. Vďaka zvýhodneným podmienkam môžete využiť:

Živnostník

Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujíma:
Všetko
Vyberte výšku obratu vašej firmy
Všetko
Počet nájdených produktov:

Business účet

Pre fyzické osoby podnikateľov

Získajte množstvo výhod v cene účtu a ak s podnikaním začínate, dostanete účet na rok bez poplatku

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • elektronické bankovníctvo bez poplatku
 • možnosť vedenia účtu bez poplatku
Viac informácií

SPORObusiness

Pohodlné riadenie financií vašej firmy

 • v EUR aj cudzej mene
 • aj na účely poukazovania dotácií
 • môžete zriadiť aj pred vznikom spoločnosti
 • pre účely sociálneho a rezerveného fondu
 • pre notárske úschovy a výťažky z exekúcií
Viac informácií

Elektronické výpisy

Výpisy z účtov vybavíme mailom

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy na bežné a úverové účty
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva
Viac informácií

SPORObusiness fondy

Účet bez poplatku na účely vedenia sociálneho a rezervného fondu

 • na poukazovanie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu
 • vedenie účtu bez poplatku
 • úrok vždy posledný deň v mesiaci
Viac informácií

Internetbanking

Zostaňte s nami v spojení 

 • prístup cez internet 24 hodín, 7 dní v týždni
 • získate pripojenie k účtu 
 • platby zadávate kdekoľvek 
Viac informácií

SMS služby

Buďte informovaní o pohyboch na účte formou SMS priamo do vášho mobilu

Môžete ju očakávať, ak

 • nastane pohyb na účte 
 • ak realizujete transakciu a je potrebné ju podpísať cez SMS kľúč 
 • ak sa nezrealizovala platba
Viac informácií

Sporopay

Jednoduché a bezpečné nákupy cez internet

 • nakupujete jednoducho v internetových obchodoch
 • potrebujete len aktívny Internetbanking
 • zjednodušené platby pre obchodníkov
Viac informácií

GP webpay E-commerce

GP webpay je internetová platobná brána vyvinutá spoločnosťou Global Payments.

 • prijímanie platobných kariet kartových spoločností Visa, Mastercard, Diners Club a American Express
 • sofistikované užívateľské rozhranie – intuitívny dizajn, optimalizácia pre všetky mobilné zariadenia
 • rozšírené funkcie uľahčujúce platby – opakujúce sa platby, Fastpay, Masterpass, Mastercard Mobile, platby PUSH
Viac informácií

POS terminál

Elektronické zariadenie umožňujúce zákazníkom bezhotovostne platiť za tovar

 • odborné poradenstvo
 • odbúranie práce s hotovosťou
Viac informácií

Nočný trezor

Vaša hotovosť na bezpečnom mieste

 • moderné samoobslužné zariadenie
 • rýchla, bezpečná a jednoduchá manipulácia  
 • vklad hotovosti v akejkoľvek výške· 
 • trezor otvoríte svojím bezpečnostným kódom

 

Viac informácií

Uzatvorený obal

Naša banka ponúka zber a spracovania hotovostných vkladov firemných klientov na obchodnom mieste.

Viac informácií

Hotovosť v pobočke

Miesta, kde môžete realizovať všetky hotovostné operácie 

 • vklady hotovosti
 • výbery hotovosti
 • pokladničné služby
Viac informácií

Domáci platobný styk

Prevody v eurách v rámci SEPA krajín

 • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody
 • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách
Viac informácií

Zahraničný platobný styk

Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR.

 • môžete ho realizovať aj prostredníctvom cezhraničného prevodu vo forme šeku
Viac informácií

Karty

Platobné karty pre vás a pre vašich zamestnancov slúžia na platenie, výber v hotovosti, ale aj na poistenie rizík a pod.

 • ponúkame široké portfólio platobných kariet
 • najmodernejšie kartové technológie
Viac informácií

Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Vašej prevádzke nikdy nemusia chýbať prostriedky. Nespomaľujte a využite úvery na pokrytie svojich prevádzkových a investičných nákladov.

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom 
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru
Viac informácií

Kontokorentný úver

Majte peniaze v zálohe po celý rok vo forme povoleného debetu na bežnom účte. Požičiate si tak kedykoľvek a bez zmlúv

 • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow
 • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky
 • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov 
 • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet
 • splatenú časť úveru je možné kedykoľvek opätovne čerpať
Viac informácií

Povolené prečerpanie pre podnikateľov

Na vašom účte sa môže skrývať viac, ako sa zdá. Získajte ľahko dostupné zdroje, ktoré budete mať stále k dispozícii.

 • rýchle poskytnutie s minimálnym počtom požadovaných dokladov
 • výška povoleného debetu sa odvíja predovšetkým od realizovania platobného styku na podnikateľských účtoch vedených v našej banke
 • určený aj pre klientov bez uceleného účtovného obdobia, ak využíva podnikateľský účet v našej banke aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov
Viac informácií

Krátkodobý termínovaný vklad - KTV

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte cez krátkodobý termínovaný vklad

 • vybavíte cez telefón
 • dohodneme vám individuálnu úrokovú sadzbu
 • termín viazanosti nastavíme podľa vašich potrieb
Viac informácií

Štruktúrovaný depozit šitý na mieru

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte v mene, aká len vám vyhovuje

 • výrazne vyššie zhodnotenie vkladov
 • štrukturovaný depozit šitý na mieru
 • prispôsobte si produkt závislosti od meny, kurzu či vašich potrieb
Viac informácií

Termínované vklady

Zhodnotenie voľných zdrojov

 • garantovaná úrokovú sadzba počas viazanosti vkladu
 • možnosť pravidelne aj nepravidelne sporiť
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti
 • možnosť disponovať úrokmi – pripísať ich k istine, previesť na účet alebo vkladnú knižku vedenú v našej banke alebo v prípade jednorazového termínovaného vkladu možný výber aj v hotovosti
Viac informácií