Piate raňajky pre začínajúce podnikateľky viedol Milan Gajdoš na tému – Obchodný zámer a podnikateľský plán, čo chcem reálne predávať – najvýznamnejšie riziká a lessons learned.

Začínajúce podnikateľky sa na ďalších raňajkách venovali strategickému plán a jeho významu v praxi. S témou ich oboznámil Milan Gajdoš, ktorý pracuje v KPMG na Slovensku. Účastníčky upozornil najmä na to, že strategický plán pomáha previesť obchodné myšlienky do koordinovaného celku. Ako uviedol, začínajúcimi podnikateľmi býva často podceňovaný a veľakrát ho ani nepoznajú. A to aj napriek tomu, že práve strategický plán je dobrý nástroj na identifikáciu všetkých aspektov a bariér, ktoré sa počas podnikania môžu vyskytnúť. Definuje akýsi základný rámec, voči ktorému sa porovnávajú skutočne výsledky nášho podnikania.

Milan Gajdoš tiež zameral pozornosť začínajúcich podnikateliek na to, že najdôležitejšou súčasťou strategického plánu je detailný popis obchodného prípadu, teda aký produkt alebo službu budú poskytovať, v čom je špecifická a ktorých zákazníkov ma obslúžiť. Nemenej dôležité sú aj plánovane náklady.

Na raňajkách niekoľkokrát odznela dôležitá poučka – vždy si musíme byť vedomý toho, že produkt alebo službu nedizajnujeme pre seba, ale pre našich zákazníkov.

Prednášajúci sa venoval aj problematike krachu firiem v prvom až piatom roku ich podnikania. Upozornil začínajúce podnikateľky na úskalia toho, že netreba zabúdať na finančné a časové rezervy, prekročenie pôvodných rozpočtov a časových plánov, nakoľko toto všetko je v podnikaní bežné a preto to treba v pláne zohľadniť.

Milan Gajdoš na záver poradil všetkým účastníčkam, že existuje početné množstvo aj verejne dostupných materiálov, ktoré popisujú nielen štruktúru strategického plánu, ale aj rady ako ho napísať a na čo pri jeho tvorbe nezabudnúť.

Kto je Milan Gajdoš

Milan pracuje v KPMG na Slovensku a je zodpovedný za oddelenie, ktoré sa špecializuje na firemné stratégie, rozvoj firemnej kultúry a HR, ako aj celoorganizačné zefektívnenie výkonnosti. Asistuje spoločnostiam definovať svoje strategické a obchodné smerovanie.

S raňajkami pokračujeme aj v nasledujúcich týždňoch v Bratislave a Trnave. Témou napríklad bude nákupná cesta klienta či finančné zdravie začínajúcich podnikateľov. Vybrané účastníčky budú môcť získať príležitosť stať sa jednou z troch výherkýň, s ktorými bude v spolupráci s internetovým portálom StartItUp natočený vlog o ich podnikaní. Viac o súťaži sa dozviete na www.slsp.sk/podnikavezeny (prihlasovanie bolo uzavreté 30. septembra 2016).

Podujatie organizuje Slovenská sporiteľná v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov. Podporuje prostredníctvom neho ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Okrem riešenia financovania umožňuje záujemcom získať kontakty na potenciálnych partnerov a rady od skúsenejších.